AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
TANÁCSKOZÁSOK

Érdekegyeztetés
Képviselői fórum
Rendezvények

EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

Választás
Oktatás, képzés
Működés
Együttműködés

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Közlönyök
Civil kapcsolatok

FÜGGELÉK
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György


A nemzeti szabványok


A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.

 A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni a Magyarországon csak nemzeti szabványként lehet.

 A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes. A jogszabállyal kötelezővé tett nemzeti szabvány nyelve magyar.

 Az európai szabványügyi szervezetek szabályai szerint az európai szabványok nemzeti szabványként való bevezetése kötelező, nemzeti nyelven való bevezetésük azonban nem.

 A bevezetési határidők betartása érdekében Magyarországon az ún. jóváhagyó közleményes módszer-t alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az MSZT az európai szabványt jóváhagyó közleménnyel nyilvánítja magyar nemzeti szabvánnyá, és az európai szabvány angol nyelvű változata a magyar nemzeti szabvány

A nemzeti szabvány műszaki, technológiai megoldásokat, paramétereket, határértékeket, stb. tartalmaz – sajátos jogi természetű követelmény, hiszen általában önkéntes alkalmazású. Munkavédelmi jogszabály hivatkozhat nemzeti szabványra, amelynek teljesítése azt jelenti, hogy a jogszabályban foglalt követelmény teljesül. Természetesen ilyen esetben is alkalmazhat a létesítő, üzemeltető a szabványtól elkülönült, különböző más megoldást, de a jogszabályban előírt egyenértékű biztonsági, egészségvédelmi színvonalat biztosítani  kell. Az eltérő megoldás megfelelőségét az alkalmazónak kell bizonyítania vitás esetben (pl. ellenőrzés, balesetvizsgálat, üzemzavar, veszélyokozás esetén). Bár a nemzeti szabvány lehet angol nyelvű „jóváhagyásos” is, az Mvt. alapján a jogalkalmazói gyakorlatban a magyar nyelven kihirdetett szabványok tartoznak a munkavédelemre vonatkozó szabályok közé.