Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485 E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tisztelt Cím!

 

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért honlapjához (www.mvkepviselo.hu) csatlakozó hírlevelünk 2013. évi 1. számában a következőkről tájékoztatjuk:

1.)A VEGYIPROP Kft. és az MKKOK  Kft. Alapítványunkkal együttműködve 2013-ban is folytatja a munkavédelmi képviselők, -szakemberek képzését, továbbképzését, tájékoztatását.

A rendezvények I. félévi programját honlapunk „Aktuális” és „Figyelemfelhívás” című fejezeteiben találhatja meg.

2.)    A Nemzeti Munkaügyi Hivatal  Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának 2013. évi országos hatósági ellenőrzési tervét honlapunk „Aktuális” című fejezetében helyeztük el.

3.) A 2013. január 1. után bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásakor az új, kétoldalas jegyzőkönyvet kell felhasználni.

Az új jegyzőkönyv honlapunk „Munkabiztonság” című fejezetében megtalálható. A munkabaleseti jegyzőkönyvet a módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint kell kitölteni.

      A rendelet honlapunk „Jogszabályok” című fejezetében megtalálható.

4.)           Frissítettük honlapunk „Jogszabályok” című fejezetét.

Közvetlenül elérhetők:

-         A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

-          Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

(Hatályos 2012. VII. 1 – 2013. VI. 30-ig!)

-         Az 5/1993. (XII. 26. MüM r. ( a Mvt. végrehajtásáról) hatályos szövege.

A munkavédelmet érintő további jogszabályok aktuális jegyzéke ugyanott megtalálható.

5.)             2012-ben számos – munkavédelmet érintő – jogszabály módosult. Az új, illetve módosított jogszabályok jegyzékét honlapunk „Figyelemfelhívás” című fejezetében találhatja meg.

Alapítványunk közgyűlése 2013. január 11-én megtartott ülésén értékelte a 2012-ben végzett munkát. Megköszönte a munkavédelmi képviselőknek, munkavédelmi szakembereknek, gazdálkodó szervezeteknek a munkájához nyújtott segítséget.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik adójuk 1 %-ának felajánlásával is segítették az Alapítvány működését.

Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék az Alapítványt a kitűzött feladatok elvégzésében. Ennek érdekében kéri az Alapítvány, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel részére.

Az 1 % felajánlásához szükséges rendelkező nyilatkozat megtalálható honlapunk „Figyelemfelhívás” című fejezetében.

 

Az Alapítvány nevében:

Hartai Ferenc