Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485 E-mail: E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tisztelt Cím!

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért honlapjához (www.mvkepviselo.hu) csatlakozó hírlevelünk 2012. évi 1. számában a következőkre hívjuk fel figyelmét:

1.) Alapítványunk ebben az évben is megemlékezik a munkabalesetben elhunyt és megrokkant dolgozókról.

A 2012. április 27-i megemlékezés meghívóját, programját és a részvételi jelentkezési lapot honlapunk „Aktuális” és „Figyelemfelhívás” című fejezetében találhatja meg.

A megemlékezésre hívjuk és várjuk a munkavédelemért elkötelezett munkatársakat, munkavédelmi szakembereket, valamint képviselőket.

2.) A Vegyiprop Kft. a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek nemzetközi tapasztalatcseréjének elősegítésére 2012. július 16-21. között tanulmányutat szervez Portugáliába.

A tanulmányút programját és a jelentkezési lehetőséget honlapunk „Figyelemfelhívás” című fejezetében helyeztük el.

3.)Felhívjuk figyelmét, hogy 2012. január 1-től jelentős mértékben módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XLIII. sz. törvény.

A közeljövőben új Munka Törvénykönyve lép hatályba.

A munkavédelemről szóló törvény hatályos szövegét  honlapunkJogszabályok” című fejezetében, míg a hatályba lépő új Munka Törvénykönyvét honlapunk „Rendelet tervezetek” című fejezetében helyeztük el.

4.) Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2011.-ben adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették működését.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával ebben az évben is támogassa Alapítványunkat.

A rendelkező nyilatkozatot honlapunk „Figyelemfelhívás” című fejezetében találhatja meg.

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány nevében:

Hartai Ferenc