Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485 E-mail: E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tisztelt Cím!

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért honlapjához (www.mvkepviselo.hu) csatlakozó hírlevelünk 2010. évi 1. számában a következőkről szeretnénk tájékoztatni:

1.) 2010. január 08-án az Alapítvány Kuratóriuma az alapítókkal kibővített ülést tartott. A Kuratórium megtárgyalta az Alapítvány 2009. évi tevékenységét. A Kuratórium üléséről készült tájékoztatót honlapunk AKTUÁLIS c. fejezetében találhatja meg.

2.) 2010. január 19-én és 20-án kerül megrendezésre a Munkavédelmi Képviselők Országos Konzultatív Fóruma. A Fórum és a képviselő képzés programját, jelentkezési lapját honlapunk AKTUÁLIS és FIGYELEMFELHÍVÁS c. fejezetében tekintheti meg.

3.) A Vegyiprop Kft. és a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért 2010. I. félévi képzési programját honlapunk AKTUÁLIS és FIGYELEMFELHÍVÁS c. fejezeteiben találhatja meg.

4.) Az OMMF Pályázati Felhívást tett közzé a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására. A Pályázati Felhívást honlapunk FIGYELEMFELHÍVÁS c. fejezetében találhatja meg.

5.) Számos munkavédelemmel összefüggő, új jogszabályra hívjuk fel a figyelmét:
- 354/2009. (XII. 03.) Kormányrendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről;
- 32/2009. (XII. 23.) SzMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól.
Fenti két rendeletet megtalálhatja honlapunk JOGSZABÁLYOK c. fejezetében.
- A 30/2009. (XII. 22.) SzMM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségi károsodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 20.) EüM rendeletet módosította. A módosító rendelet a Magyar Közlöny 2009/189. számában került kihirdetésre. A módosító rendelet hírlevelünk készítésekor még nem volt elektronikusan elérhető. Későbbiekben elhelyezzük honlapunk JOGSZABÁLYOK c. fejezetében.
- A 40/2009. KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról megtalálható honlapunk JOGSZABÁLYOK c. fejezetében.

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány nevében:

Hartai Ferenc