Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485 E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tisztelt Cím!

  

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért honlapjához (www.mvkepviselo.hu)

csatlakozó hírlevelünk 2007. évi 2. számában a következőkről szeretnénk tájékoztatni:

 

1.)    Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Kockázatfigyelő Központja két témában (takarítók, illetve kockázatértékelés) információkat gyűjt a tagállamokban. Az információgyűjtésre vonatkozó anyagok honlapunk Magyar Fókuszpont alfejezetében találhatók meg.

Kérjük, hogy akinek van ilyen információja, küldje meg Alapítványunknak, vagy közvetlenül küldje el a Fókuszpontnak: Gádor János, gador@ommf.hu

2.)    A 2006. évben az előző évhez képest 5,4 %-al csökkent az összes munkabalesetek száma. A 2005. évi 23971 balesettel szemben 22685 baleset következett be. Az összes halálos balesetek száma 2-vel csökkent (2005-ben 125, míg 2006-ban 123 halálos baleset történt.) Az összes csonkulásos balesetek száma 12,8 %-al emelkedett. A munkabalesetek alakulásáról, az azokkal kapcsolatos felügyelői intézkedésekről részletes tájékoztatást olvashat honlapunk Munkabiztonság fejezetében. Ugyanitt tájékozódhat a 2006. IV. negyedévben történt halálos balesetek körülményeiről.

A bekövetkezett munkabalesetekről szóló részletes statisztikai elemzést megtalálhatja a www.ommf.gov.hu /dokumentumtárban.

3.)    Módosult a munkavédelemről szóló törvény végrehajtási rendelete.

A munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/0993. (XII.26.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2007. (II.9.) SZMM rendelettel a munkavédelmi törvény 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke kiegészítésre került a személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelő berendezésekkel, továbbá a rendelet 6. számú mellékletében módosításra került a munkabiztonsági szakértői szakterületek felsorolása.

4.)    Az Alapítvány kéri, hogy akik egyetértenek célkitűzéseivel, segítsék működését adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Az adó 1 %-ának felajánlásáról szóló felhívást és a rendelkező nyilatkozatot megtalálhatja honlapunk Figyelemfelhívás fejezetében.

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány nevében:

Hartai Ferenc