AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


Az Európai Munkavédelmi  Ügynökség felhívása munkavédelmi kérdésekkel összefüggő információk gyűjtésére

 

IP-2007-02 – Kockázati csoport: takarító személyzet

E projekt keretében az Ügynökség külön weboldalt és jelentést készít. Az Ügynökség mind munkahelyi szinten, mind pedig a döntéshozók oldaláról keres olyan akciókat, amelyek képesek a takarítók sérülési kockázatainak csökkentésére. A takarítókat jobban meg lehet határozni feladataik, mint az ágazatok alapján. Általános feladataik: a felülettisztítás (feltörlés, portalanítás, porszívózás, padló- és munkafelületek fényesítése) és a mindennapi háztartási munkák. 

 

Az Ügynökséget elsősorban az alábbiak érdeklik:

·          Helyes munkavédelmi irányítási  módszerek, beleértve különösen azt a helyzetet, amikor egy vállalkozás munkáltatói más munkáltató telephelyén dolgoznak (pl.: szerződéses takarítók)

·          Helyes beszerzési (szerződéses) gyakorlatok annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a munkavédelem figyelembevételét a takarító szolgáltatások ellátása során

·          Teljes körű akciók annak érdekében, hogy nagymértékben javítani lehessen a takarítók munkakörülményeit, különösen a „nappali takarítás”-hoz (amikor a hagyományos takarítási idő éjszakáról és kora reggelről áttevődött nappalra) kapcsolódó akciók esetén

·          Változások tervezése a munkahelyeken a takarítókat veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében (pl.: néhány szálloda szobáiban figyelembe veszik ezt)

·          Olyan akciók, mint kampányok, segélyek / szubvenciók / támogatások, felismerő rendszerek és egyéb, a takarítók sérülésének megelőzését bátorító és támogató akciók. Az Ügynökség NEM figyeli, hogy a tagállamok hogyan ratifikálják vagy veszik át a vonatkozó jogszabályokat.

 

A projekt az alábbiakra terjed ki:

·          Irodai takarítók

·          Szerződéses takarítók

·          Iskolai takarítók

·          Éttermi takarítók

·          Kórházi takarítók

·          Takarító személyzet az oktatási szektorban

·          Szállodai takarítók / szobalányok

·          Háztartási takarítók (akiket egy vállalkozás alkalmaz és küld ki egyes házakhoz)

·          Napi takarítási tevékenység az ipari szektorban

 

NEM foglalkozunk a karbantartási takarító személyzettel (éves nagytakarítás), és a rész-takarítókkal (pl.: zsírtalanítás), ablakpucolókkal és utcaseprőkkel.

 

A vonatkozó kulcskérdésekhez tartoznak:

·          A takarító szolgáltatások beszerzése

·          A kockázatértékelés és a munkavédelmi irányítási rendszerek elterjedésének hiánya

·          Más munkahelyen történő munkavégzés (alvállalkozás)

·          A nyilvánosságtól eredő kockázatoknak való kitettség (pl.: csípős megjegyzések)

·          Marginális munkaerő (pl.: részmunkaidős, vendégmunkás, elsősorban női munkaerő, váltóműszak)

·          „Alacsony-helyzetű” munkavállalói minősítés

·          Képzés, tájékoztatás és ellenőrzés hiánya

·          A munkavédelmi célokhoz kapcsolódó képviselet hiánya (munkavédelmi képviselők)

·          Biztonságos tervezés a takarítók védelme érdekében (pl.: bútorok a szobában)

 

 A vonatkozó veszélyekhez, kockázatokhoz és eredményekhez tartoznak:

·          A lefedett, letakart veszélyek

·          Csúszás, elbotlás, elesés

·          Váz- és izomrendszeri megbetegedések (ismétlődő mozdulatok és kézi anyagmozgatás)

·          Munkasémák – a munka intenzifikálása és szervezése

·          Biológiai veszélyek

·          Pszichológiai kérdések (erőszak, szexuális zaklatás, személyi zaklatás, megfélemlítés)

·          Munkaeszközök (ideértve az elektromos veszélyeket)

·          Veszélyes anyagok

·          Elszigetelt munkahelyen végzett munka

 

Szükség esetén további információval szolgál az Ügynökség  felelős munkatársa, Tim Tegenza: Tregenza@osha.europa.eu, vagy  az Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja (Gádor János) a gador@ommf.hu e-mail címen.


Információ Kérés: Európai Hét 2008 – Munkavédelmi Kockázatok Értékelése

E projekt keretében az Ügynökség, a 2008. évi Európai Héten való felhasználás céljából, egy sor jelentést és egy weboldalt készít majd, amelyek a kockázatértékeléshez kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak. Az Ügynökség a kockázatértékelés terminológiáját a munkavédelmi megelőzési folyamatra használja, amiről a 89/391 keretirányelv rendelkezik, és amelyik a kockázatértékelésen alapul.

 

Az Ügynökség, mind munkahelyi szinten, mind pedig a döntéshozók oldaláról keres olyan akciókat, amelyek képesek a munkavállalók sérülési kockázatainak csökkentésére, a megelőzési intézkedéseken alapuló kockázatértékelés alkalmazásán keresztül, elsősorban olyan akciókat, amelyeket kis- és középvállalkozások (KKV-k) céloztak meg. Ezeket az akciókat bármilyen veszély / kockázat / egészségi ártalom következményeként el lehet indítani.

 

Elsősorban olyan akciók érdekelnek bennünket, mint a kampányok, segélyek / szubvenciók / támogatások, felismerő rendszerek és egyéb ezekhez hasonló akciók. Az Ügynökség NEM figyeli, hogy a tagállamok hogyan ratifikálják vagy veszik át a vonatkozó jogszabályokat.

 

Jelen projekt alapján elsősorban az alábbiakkal foglalkozunk:

a)             Sikeres akciók vállalkozói szinten, ahol egy kockázatot az értékelési folyamat során meghatároztak, és megfelelően kiküszöböltek (nem csak ellenőrzés alatt tartottak). Néhány példa:

·                A kézi betegmozgatás kockázatainak megszüntetése (váz- és izomrendszeri megbetegedések) az egészségügyben az emelést igényelő feladatok kiküszöbölésével, az emeléseket elvégző eszközök alkalmazásával, megfelelő számú személyzettel, emelési csoportok alkalmazásával, akik emelőszerkezeteket/eszközöket használnak, valamint az egyszemélyes emelés megtiltásával.

·                A zaj kiküszöbölése a gyártási folyamatban csendes gépek kifejlesztésével/beszerzésével;

·                A biológiai kockázatok kiküszöbölése az egészségügyi ellátásban azáltal, hogy egy biológiai anyagnak a nem mérgező fajtáját használják a laboratóriumi minőségellenőrzési tesztek elvégzése során;

·                A bitumen kötési tesztjéből kivonták a metilén kloridot.

·                Az orvosi műszerek gyors és biztonságos sterilizálásának véghezvitelével ki tudják küszöbölni a személyzetnek az erős sterilizáló anyagok általi veszélyeztetettségét, egy kórházban a nappali sürgősségi osztályon.

b)             Az általános irányítási folyamaton belül a munkavédelmi irányítás folyamatába beépülő akciók, beleértve a kockázatértékelést is. A legfőbb cél olyan példákat összegyűjteni, amelyek bemutatják, hogy a vállalkozások munkavédelmi / megelőzési tevékenységei hogyan épülnek be mindennapi életükbe. Azon módszerek, amelyek segítségével a kockázatértékelés és az egyéb munkavédelmi irányítási akciók beépülnek a vállalat gyakorlatába, a következők lehetnek:

·                Integrált és teljes körű tájékoztatási, útmutatási és képzési eljárások

·                A kockázatértékelés végrehajtása során azonosított egészségi és biztonsági kockázatoknak megfelelő egészségügyi ellenőrzés biztosítása a munkavállalók számára

·                A munkavédelem beemelése a termelés tervezésébe

·                Munkavédelmi kérdések figyelembe vétele a karbantartás ütemezésében

·                A munkavédelmi tényezők figyelembe vétele a tervezési fázisban (mind a terméktervezésnél, mind az üzem kialakításánál)

·                A munkavédelmi tényezők összeegyeztetése/a kockázatértékelés eredményeinek figyelembe vétele a gépek és berendezések beszerzése során

c)             Olyan akciók, amelyek biztosítják, hogy minden munkavállalót véd a munkavédelmi  irányítási rendszer, beleértve a kockázatértékelést is. Ez olyan csoportokra terjed ki, mint a nők, fiatalok, idősebbek, vendégmunkások és  bizonyos foglalkoztatási helyzetben lévő munkavállalók (pl.: alkalmi munkavállalók, ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalók, szerződéses munkavállalók, közvetített munkavállalók, munkavállalók, akiknek nem  rendszeres munkaidejük van). Néhány példa:

·                Munkavédelmi irányítási folyamat vagy kockázatértékelés, amely a teljes munkaerőt lefedi, és amely figyelembe veszi sokféleségét

·                Kockázatértékelés, amely figyelembe veszi a nemi sajátosságokat vagy a fiatal / idős / vendég / közvetített / szerződéses / veszélyeztetett / … munkavállalók specifikusságát.

d)             Ingyenes hozzáférés on-line kockázatértékelési eszközökhöz és azok díjmentes használata. Annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni, és osztályozni lehessen az elérhető kockázatértékelési eszközöket, arra kérjük Önöket, hogy tájékoztassanak bennünket az Önök országában kifejlesztett, nem - kereskedelmi kockázatértékelési eszközökről.

e)             Sikeres akciók a munkavédelmi irányítási rendszer – beleértve a kockázatértékelést is – oktatásáról a felsőfokú oktatásban (pl.: építészek, mérnökök stb. tanításában a meghatározott szinten vagy afelett). Néhány példa, amelyre kíváncsiak vagyunk:

·                Tanítási modulokra vonatkozó példák

·                Olyan eljárásokra vonatkozó példák, amelyek a munkavédelemnek az egyetemi oktatásba történő beépítésére törekednek

·                Javaslatok a szakmai testületektől az oktatást biztosító intézmények és személyek számára (pl.: építészek egyesületétől az építészeti kurzusokat tartó egyetemek felé, vagy munkavédelmi testületektől az oktatók számára)

·                Nyilatkozatok és megállapodások (szociális partnerek, szakmai egyesületek és egyetemek, … között);

·                Akciótervek, programok és kampányok a témához kapcsolódóan.

 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy ennél az „általános” jelentésnél nem foglalkozunk speciális munkavédelmi kurzusokkal (pl.: posztgraduális minősítés fokozata)

 

Amennyiben a projekttel kapcsolatban további információra lenne szükségük, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a felelős projektmenedzserrel, Lorenzo Munar-ral (munar@osha.europa.eu) vagy a Nemzeti Fókuszponttal (Gádor János, gador@ommf.hu).

 

Kérjük, hogy aki a fentiekkel kapcsolatban bármely információt tud adni (példa, esetismertetés, gyakorlati megoldás stb.), azt a Nemzeti Fókuszpontnak (gador@ommf.hu) küldje meg, legkésőbb 2007. április végéig. Azt is köszönettel vesszük, ha értesítenének minket bármilyen – e dátum után előkerülő – anyagról is.