AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


 

Beszámoló

a Bilbaóban 2007. január 9-10-én tartott megbeszélésekről

 

 

 

A 2007. évi első Fókuszpont találkozó összetett esemény volt. Az első nap délelőtt a „Kezdeményezés az egészséges munkahelyért” programban (KEM) résztvevő 12 ország kapott tájékoztatást a múlt évi eredményekről és az idei tervekről. Délután volt a szokásos fókuszpont megbeszélés a 27 tagállam és az EFTA országok képviselőinek részvételével, végül a második teljes nap a 2008. évi és azt követő időszak munkaprogramjának megbeszélését szolgálta, valamennyi Fókuszpont és az Európai Munkavédelmi Ügynökséget irányító operatív igazgatótestület („Bureau”, a 84 tagú Irányító Testületből választott 11 fő) részvételével.

 

1.       A KEM program a 10+2 új tagállamban kívánja általában emelni a munkavédelem tudatosságát, növelni az ezzel összefüggő ismereteket. Az első ütem keretében 2006-ban összesen 36 szemináriumot szerveztek a 12 országban, összesen 2997 résztvevővel (átlag: 83 fő/szeminárium). A rendezvények végén kiosztott értékelő ívet a résztvevők 70 %-a töltötte ki, ezek alapján az alábbi vélemény alakult ki:

-         A hallgatóság 84 %-a képviselt állami vagy magán céget, 15% állami intézményt vagy szervezetet.

-         A résztvevők többsége (52 %) döntéshozó személy volt.

-         A célcsoport elsősorban a kis- és középméretű vállalkozások (KKV) voltak, és valóban ezek (1-250 fős cégek) adták a hallgatóság 82 %-át.

-         Ágazatok szerint elsősorban a gyártóipar és az építőipar volt jelen (16-16 %).

-         A hallgatóság 95 %-a találta a rendezvényt érdekesnek és gondolatébresztőnek.

-         93 % találta az előadásokat érdekesnek és szakszerűnek.

-         89 % hallott új dolgokról és okult a szeminárium során.

 

A   résztvevők  többsége   közvetlenül  a  meghívólevélből   értesült  az eseményről

(53 %), emellett a nyomtatott és elektronikus média hívta fel a figyelmet. Túlnyomó többségben elégedettek voltak a résztvevők a meghívás, helyszín, ellátás és szervezés körülményeivel (92-99,5 % közötti eredmények). A résztvevők 74 %-a mondta, hogy feltétlenül ajánlaná a rendezvényt munkatársainak vagy üzleti partnereinek.

 

A program tovább folytatódik 2007-ben, a korábbi 12 ország mellett két új jelölt ország, Horvátország és Törökország is bekapcsolódik. Fokozottan szerepet kapnak az EU szintű intézmények (EU szociális partnerek, Vállalkozási Főigazgatóság, Kommunikációs Főigazgatóság, EU KKV szövetségek, SLIC stb.). A szervezés továbbra is a 2006. évi szervezést végző, tenderen kiválasztott német Media Consulta feladata lesz, a nemzeti fókuszpontok és az Euro Info Központok aktív részvételével. A tájékoztató anyagok nagyjából azonosak lesznek a tavalyiakkal, némi átdolgozással (pl. az Ügynökség fennállásának 50. évfordulóját hirdető logo feltüntetése, illetve a szlogen és a tartalom minimális változtatása). Új vonás, hogy a hallgatók a nyomtatott tájékoztató anyagok mellett részvételi bizonyítványt és valamilyen szóró-ajándékot is kapnak.

 

A korábbi általános kockázatbecslési segédlet mellett előreláthatóan néhány konkrét területre is készül ilyen (pl. fiatal munkavállalók, váz- és izomrendszeri problémák (MSD) , pszichoszociális kérdések), emellett közreadnak egy interaktív kockázatértékelő eszközt az Ügynökség külön KEM honlapján.

 

A tájékoztató anyagok egységesen készülnek, a szemináriumok száma – mint 2006-ban – idén is országonként változó. Magyarországon ismét 5 rendezvény lesz, a helyszíneket és a konkrét tartalmat mi határozzuk meg. Az Ügynökség készít és ad néhány előadást (munkavédelem általában, kockázatértékelés általában, MSD). Ismét adnak tájékoztatást a regionális Euro Info Központok, és egy-két KKV ismerteti a náluk tett munkavédelmi intézkedések, megoldások pozitív hatásait. A német szervező cég gondoskodik ezúttal is a megfelelő sajtókampányról (előkészítés, nyomonkövetés, beszámolás).  Elvárás az Ügynökség részéről, hogy a  Fókuszpont és lehetőleg minél több nemzeti hálózati partner tegye fel honlapjára a KEM programmal kapcsolatos információkat.

 

 

2.   A 2007. évi első Fókuszpont értekezlet első programpontjaként az Ügynökség igazgatója üdvözölte az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozott két országot, Bulgáriát és Romániát (amelyeknek képviselői egyébként a bevett gyakorlat szerint már évek óta részt vettek az Ügynökség munkájában). A 2006. szeptemberi ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a 2007. évi eseményekről kaptunk tájékoztatást.

 

- Az ez évi második fókuszpont ülés március 20-21-én lesz, kapcsolódva a  2006. évi Európai Munkavédelmi Hét március 22-én tartott záró-rendezvényéhez. A fókuszpont ülés témája az Ügynökség értékelésének megtárgyalása, várhatóan az Irányító Testülettel közösen.

- A 3. ülés szeptember 11-12-én Bilbaóban, vagy szeptember 18-21. között Düsseldorfban lesz. Mivel ez utóbbi dátum a Düsseldorfban kétévente megrendezett A+A munkavédelmi kiállítás és konferenciasorozat ideje, és ezáltal a világ számos munkavédelmi cégének, szervezetének és intézményének találkozója, az Ügynökség vezetősége hasznosnak látná a szeptemberi fókuszpont ülést ezzel az eseménnyel összekötni. A felvetést a tagállamok képviselői egyhangúlag támogatták. A fókuszpont ülés témája ezúttal konkrétan a 2009. évi munkaprogram lehetséges témakörei, és a 2008. évi munkaterv tervezetének megbeszélése lesz.

    - A 4. ülés december 3-4-én Bilbao-ban lesz. Az igazgatósággal (Bureau) közösen tartott értekezlet tárgya a 2009. évi munkaprogram-tervezet és a 2009-2012. évekre tervezett gördülő munkaprogram megbeszélése.

 

Az Ügynökség erősíteni/javítani kívánja kapcsolatait a nemzeti fókuszpontokkal, hogy ezáltal valódi kétoldalú párbeszéd alakuljon ki, az együttműködő felek jobban megismerjék egymást és mélyebb betekintést nyerjenek egymás munkájába. Az Ügynökség evégett sorra látogatja a közeljövőben az egyes tagállamokat, ahol találkozni fog a nemzeti fókuszponttal, az azt működtető nemzeti hatósággal vagy szervezettel és a szociális partnerekkel.  Egy ilyen látogatásra már sor került Belgiumban 2006. novemberében, és azt mindkét fél igen hasznosnak találta.

 

Beszámoló hangzott el a Kockázatfigyelő Központ (KF) tevékenységéről, és elsősorban a 2007. évi tervekről. A korábbi értekezleteken folytatott megbeszélések alapján idén a (közúti) szállítás,  a szálloda- és vendéglátóipar, továbbá az idősödő munkavállalók csoportja terén folyik majd a trendek elemzése. Vizsgálni fogják a takarító-ágazatban dolgozókat fenyegető új és fokozódó kockázatokat, a rákkeltő anyagokat, az ember-gép interfész problémákat, valamint a munkavédelmi szervezetek/hatóságok stratégiai tervezési tevékenységét. Tanulmányozni fogják a vállalati felmérések módszertanát, valamint a középtávú (kb. 10 éves) előrejelzés lehetséges módjait. A fókuszpontok feladata elsősorban a készülő anyagok véleményezése lesz, de szemben a 2006 évi 21 feladattal, idén ez csak 8 feladatot jelent majd.

 

Előzetes tájékoztatást kaptunk az Ügynökség és a fókuszpontok egy független angol cég (CSES) által végzett értékeléséről. A munka tavaly kezdődött, 2006. decemberében adták le a közbenső jelentést. A munka jelenlegi szakaszában a fókuszpontoktól, azok hálózati tagjaitól, a végfelhasználóktól és más forrásokból eddig begyűjtött adatok értékelése folyik. A felmérés során 25 fókuszponttal, 771 végfelhasználóval és 83 hálózati partnerrel folytatnak beszélgetést. Ezek nagy része megtörtént, a hátralévőkre 2007. január-február hónapban kerül sor. A vizsgált kérdések között szerepelt a fókuszpontok működése, forrásai, a nemzeti hálózat tagjaitól kapott támogatás; a kapcsolat az Ügynökséggel, együttműködési megállapodás, stratégiai tervezés, támogatási rendszer, termékek és szolgáltatások; a vízszintes dimenzió, azaz a fókuszpontok kapcsolata és együttműködése egymással; a munka eredményessége, a célcsoportok elérése; következtetések és ajánlások. A megállapításokról a végleges jelentés elkészülte után részletes tájékoztatást adok.

 

Ugyancsak a CSES értékelése alapján az Ügynökség fontolóra vette a támogatási rendszer átalakítását. Első lépésként 2007-ben opcióként ajánl két variációt, indulásként a 12 új tagállamnak. A változás lényege, hogy a  tagállamnak nyújtott anyagi támogatás helyett az Ügynökség által megbízott vállalkozó (ugyanaz, mint amelyik a KEM programot szervezi) közvetlenül szervezné meg az Európai Héttel kapcsolatos rendezvényeket és sajtóhátteret. A rendelkezésre álló összegek a tavalyival azonosak, így Magyarország összesen 40.000 Euró támogatásra jogosult. Az ebben a kategóriában ajánlott két opció közül az egyik több rendezvény és kevesebb sajtó, a másik kevesebb rendezvény és több sajtó biztosítását jelenti. Természetesen lehetőség van a korábbi támogatási forma igénybevételére, és a fókuszpont ülésen folytatott megbeszélés eredményeképpen régi tagállamnak is lehetősége lesz az új megoldást választani. Az ülésen úgy tűnt, igen kis számú ország érdekelt az új rendszerben. A végleges választ január 31-ig kell megadni.

 

A Svéd Munkakörnyezeti hatóság beszámolót készített néhány, 2003-2006. között általuk végzett felmérésről, beleértve a felmérés tárgyát, módszerét és eredményét. Az angol nyelvű dokumentumot kiosztották a fókuszpontok között, a dokumentum a Nemzetközi Önálló Osztályon megtalálható.

 

Az Ügynökség egységesíteni kívánja nevének rövidítését. A választott forma EU-OSHA, ennek használatát kérik valamennyi tagállamban és más országokban, a nemzeti nyelvtől függetlenül. Az OSHA rövidítés a munkavédelmi ügynökség egyik angol név-változatának rövidítése, de mivel így jelölik az USA munkavédelmi hatóságát is, ezért kell elé tenni az EU jelzést.

 

3. A kétnapos ülés második napján a fókuszpontok képviselői mellett az Ügynökség igazgatósága (Bureau) is részt vett. Az ülés néhány rövid tematikus ismertetéssel kezdődött. A teljes résztvevői kör tájékoztatást kapott a kockázatfigyelő munkájáról (amit a fókuszpontok már előző nap megismertek), majd általános tájékoztató hangzott el a 2008. évi munkatervről. Ez része a 2005-2008. évekre kidolgozott ún. négyéves gördülő munkaprogramnak, de részleteiben nem véglegesíthető, amíg el nem fogadják a 2006-2012. évekre kidolgozott új közösségi munkavédelmi stratégiát. Ennek tartalma majd az Ügynökség 2009. évi munkatervében, illetve a 2009-2012. évi gördülő munkaprogramban jelenik meg. Azt már mindenestre tudni lehet, hogy az új munkaterv új formában készül, amely alapjául szolgál majd az Ügynökség tevékenység-alapú irányításának.

 

Öt tevékenységet már meghatároztak:

-         Kockázatfigyelő – a változások előrejelzése

-         Munkakörnyezeti információk

-         Kommunikáció és promóció

-         Irányítás, hálózatépítés, stratégia és összehangolás

-         Adminisztratív támogatás az Ügynökségnek

 

A január 10-i értekezleten folytatott előzetes megbeszélés alapján az igazgatóság január 11-én folytatta a megbeszélést, március 21-én tárgyalja meg az Irányító Testület (IT) a munkaprogram-tervezetet és a költségvetést, március végén ezeket véleményezésre megküldik a Bizottságnak, és 2007. végén várható az IT végleges jóváhagyása.

 

A második nap a fentiek után gyakorlatilag teljes egészében szakmai megbeszélést szolgált. A résztvevők három munkacsoportban az alábbi témákat vitatták meg:

-         Az Európai Munkavédelmi Hét időtartama; kiemelt témák a 2009-2010 időszakra

-         A kockázatfigyelő által vizsgált témák

-         A Munkakörnyezeti Információs Központ tevékenysége

 

Már korábban is szó volt róla, hogy a jelenlegi egy éves kampány-ciklust („Európai Munkavédelmi Hét”) két éves ciklussal kellene felváltani. A CSES korábbi Európai hetek tapasztalatainak alapján végzett értékelése ez utóbbi változatot javasolja, mivel ez hasznos lenne mind a kampány, mind a szervezés szempontjából. Több idő és forrás jutna az előkészítésre, jobban eloszlana a munka és több idő jutna nyomon követésre is. A résztvevők gyakorlatilag egyhangúlag elfogadták a kétéves ciklust. Ezzel várhatóan az elnevezés is változni fog, nem Európai Hét lesz, hanem pl. Európai kampány…...ellen vagy Európai kampány a……megelőzésére.

 

Az már korábban eldőlt, hogy a 2008. évi Európai Hét témája a kockázatbecslés lesz. A további évekre (ezek szerint a következő két évre) javasolt témák között szerepel a munkahelyi erőszak és zaklatás, a karbantartás és a biztonsági (és egészségi, röviden munkavédelmi) kultúra.

 

A kockázatfigyelő által felvetett témák fontosak, vizsgálatuk indokolt. Általános megjegyzések hangzottak el a KF által készített dokumentumok minőségéről, célcsoportjáról (pl. ugyanaz a dokumentum nem szolgálhatja ugyanúgy a döntéshozók és a kutatók céljait). Kevesebb, de mélyrehatóbb tanulmányra van szükség, ezzel az Ügynökség egyetértett. A véleményezésre szánt tervezeteket hamarabb kell megküldeni a fókuszpontoknak, hogy legyen idő a hálózaton belüli egyeztetésre, megbeszélésre.

 

Bár lesznek összefoglalók a KF kiadványokról valamennyi uniós nyelven, a teljes dokumentumok is kellenek a nemzeti nyelveken, mert az érintettek nagy része csak így tudja érdemben hasznosítani azokat.

 

A Munkakörnyezeti Információs Központ a 2008. évi munkaprogramjáról adott tájékoztatást, illetve azt vitattuk meg. A felvetett témák között szerepelt egy információs projekt a közúti szállítással kapcsolatban, a munkavédelem és gazdasági teljesítmény összefüggése, az ismeretek megosztása és vita ösztönzése, az információhoz való hozzáférés javítása, a 2009. évi Európai Hét anyagainak elkészítése. Vita valójában a szállítás témakörben alakult ki. A téma fontossága egyértelmű, mivel ebben az ágazatban viszonylag magas a baleseti előfordulási arány és sok a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos probléma. Kérdés volt, hogy csak a közúti szállítás, illetve csak a teherszállítás szerepeljen-e, ki a célcsoport (gépkocsivezetők és/vagy munkáltatóik), az elérés lehetőségei (rádió, vagy pl. útmenti éttermekben kitett tájékoztató anyagok), különleges oktatás és ellenőrzés stb. Első lépésként a meglévő  helyes gyakorlatok összegyűjtése látszik megfelelőnek, majd azok birtokában kell kidolgozni és megtenni a megfelelő intézkedéseket.

 

Budapest, 2007. január 15.

 

Gádor János