AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy informatikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozó részvénytársaságnál

Az informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó részvénytársaság 112. fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Mivel a megválasztott képviselők száma nem éri el a törvényben meghatározott küszöbértéket, nem hozhattak létre munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A képviselők a munkáltatóval, illetve a munkáltató nevében eljárókkal az együttműködésüket jónak értékelik.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a munkáltatóval az együttműködési megállapodás megkötését, ehhez igény szerint a szükséges támogatást megadjuk.

A munkavédelmi képviselőknek a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen rendszeresen tartanak ellenőrzéseket, félévente szemlét tartanak, amit jegyzőkönyvben rögzítenek.

Szemlék alkalmával a munkahelyek állapotát és a munkakörülményeket ellenőrzik.

A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

A munkáltató közel két éves fennállása alatt nem történt új munkahely létesítése, új munkaszervezési intézkedés, új technológia bevezetése. A munkavédelmi képviselők a munkavédelmi megbízottal közösen készítették el a munkavédelmi szabályzatot és az oktatási tematikát.

A munkavédelmi képviselők  egy esetben sem kértek tájékoztatást a munkáltatótól.

A munkavédelmi képviselők számos alkalommal kezdeményeztek intézkedést. Az intézkedés kezdeményezéseket általában feljegyzés formájában tették meg. Legutóbbi intézkedésük a számítógépes munkahelyeken megfelelő székek és asztali lámpák beszerzésére irányult.

Szervezetüknél az elmúlt két évben munkabaleset nem történt, üzemi balesetnek minősülő gépjármű baleset két esetben történt könnyű sérülésekkel. A baleset kivizsgálását a rendőrség végezte. Az üzemi baleseti jegyzőkönyvet a HR-el közösen töltötték ki és továbbították.

A munkavédelmi képviselők gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltatói szabályozással, a munkavédelmi megbízottal közösen vettek részt a szabályozás kidolgozásában.

Az egyetértési jog gyakorlása során viták nem merültek fel.

A képviselők a munkáltatói szabályozás esetenkénti felülvizsgálatában részt vesznek.

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

A munkavédelmi képviselők számára a jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató (együttműködési megállapodás hiányában is ) a törvényben meghatározott mértékig biztosítja.

A képviselők számára biztosított az Internet használata.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése megtörtént. A képzést és továbbképzést arra feljogosított intézmény közreműködésével biztosította a munkáltató.

A munkáltató, a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdések – együttműködési megállapodás hiányában – nincsenek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

Paritásos munkavédelmi testületet nem hoztak létre, mivel a két munkavédelmi képviselő más-más telephelyen dolgozik. A munkáltató nem kezdeményezte a testület létrehozását.

Az Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezetnél meg vannak a paritásos testület létrehozásának a minimális feltételei, mivel azt össz-munkáltatói szinten kell létrehozni. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a képviselők hívják fel a munkáltató figyelmét a törvényben foglalt kötelezettségének teljesítésére.

A munkavédelmi képviselők úgy értékelik, hogy eredményesen közreműködnek a munkáltatónál a munkavédelmi helyzet javításában. Konfliktushelyzet nem merült fel a munkáltató és a munkavédelmi képviselők között. Javaslataikat és a törvény által előírt kötelezettségeket a munkáltató minden esetben teljesítette. A képviselői munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van arra, hogy rendezvényein részt vegyenek.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatuk nem volt.


vissza