AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy építőipari fővállalkozói tevékenységet folytató Kft-nél.

 

A gazdálkodó szervezet 400 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság a munkáltatóval, valamint annak megbízottjával  való kapcsolatot jónak értékeli. A jó együttműködés kiterjed a döntési folyamatokban való részvételre, közös ellenőrzésekre.

A munkavédelmi képviselőknek, bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, konzultációkat folytatnak, az ellenőrzések során közlik észrevételeiket, szükség esetén kérik az intézkedést.

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseit kéthavonkénti rendszerességgel tartja. A bizottsági üléseken a munkavédelmi képviselők megtárgyalják a munkahelyeken szerzett tapasztalatokat. Tapasztalataik alapján megjelölik a szükséges intézkedéseket, javaslataikat továbbítják a munkáltatónak, illetve a munkavédelmi szaktevékenységet ellátónak.

A munkavédelmi képviselők rendszeresen ellenőrzik azokat a munkaterületeket, melyek a munkáltató fővállalkozási tevékenységi körébe tartoznak. Az ellenőrzések alkalmával felülvizsgálják az alvállalkozók tevékenységét is, különös tekintettel a munkák munkabiztonsági szempontból történő koordinálására, a munkahelyi biztonság kérdéseire, az egyéni védőeszközök használatára. A képviselők által végzett ellenőrzések feltételei biztosítottak.

A munkavédelmi képviselők a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntés előkészítésében vettek részt.

A munkavédelmi képviselők számos alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódások az új munkaterületek kialakításával, az alvállalkozói tevékenységek összehangolásával voltak kapcsolatosak.

A véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jog gyakorlása során a munkavédelmi képviselők elsősorban a munkavédelmi vezető felé kezdeményezték a szükséges intézkedés megtételét. Ezt a gyakorlatot azért alakították ki, mert az építési területeken meglévő munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére ezt tartották a legmegfelelőbb módszernek. Ezáltal áttétel nélküli gyors intézkedéseket tudtak megvalósítani.

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi képviselőket, amennyiben a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következett be. A kapott tájékoztatás alapján a képviselők minden munkabaleset kivizsgálásában részt vettek. A bekövetkezett munkabaleset okainak megállapítása és a szükséges intézkedések meghatározása terén előfordultak nézeteltérések a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között. A megfelelő egyeztetéseket követően megállapodásra jutottak. Ennek alapján a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvet aláírták, eltérő véleményt nem tüntettek fel rajta.

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató belső szabályozásával kapcsolatban. A munkavédelmi szabályzat esetenkénti felülvizsgálásában a bizottság nem vett részt.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szólótörvény szerint, amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények végrehajtásának módját, a szabályozás hatályba léptetéséhez a munkavédelmi bizottság egyetértése szükséges.

Javasoljuk, hogy ezt a kérdést a bizottság tűzze napirendre. A munkáltatóval tárgyalják meg a hatályos szabályozást, a szabályozás hatását a munkavédelemre. Szükség esetén kezdeményezzék a módosítások elvégzését. Ezt követően a bizottság gyakorolja egyetértési jogát.

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A bizottság számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzését arra feljogosított intézmény közreműködésével elvégezték.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte és igény esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti a képviselők munkajogi védettségével összefüggő kérdéseket. Ilyen eljárásra nem került sor.

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület létrejött, tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait törvényben előírtaknak megfelelően választották meg, póttagot nem választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: a gazdálkodó szervezet vezetője és a munkavédelmi vezető.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. Ügyrendjét kidolgozták és az tartalmazza a működés szükséges feltételeit.

A paritásos testület érdemben működik, eddigi üléseik alkalmával megtárgyalták:

-         a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetét;

-         a szükséges intézkedéseket;

-         a munkavédelmi programot, annak végrehajtását;

-         a törvényben előírtakon túlmenően a testület megtárgyalta a hatósági ellenőrzések megállapításait, a gazdálkodó szervezet hatáskörébe tartozó területeken bekövetkezett rendkívüli eseményeket.

A munkavédelmi képviselők úgy értékelik, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a társaság munkavédelmi helyzetének javításához. Képviselői munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

Az Alapítvány rendezvényein korábban nem vettek részt, azokról nem tudtak véleményt mondani.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára a bizottságnak javaslata nem volt.


vissza