AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi bizottság tevékenysége autóipari alkatrész gyártó Kft-nél.

Az autóipari alkatrész gyártó Kft-nél a foglalkoztatottak száma 800 fő.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával a munkavállalók 11 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkáltatói jogokat gyakorló vezetővel a bizottságnak nincs kapcsolata. A munkabiztonsági szaktevékenységet a Kft-nél külső cég szakembere látja el. Ezzel a személlyel a bizottság alkalmanként kapcsolatot tart, amely elsősorban információcserében merül ki.

A munkavédelmi bizottságnak a hatósági felügyeletet ellátó szervezetekkel nincs kapcsolata. Konzultációt nem folytattak, a hatóság által folytatott ellenőrzések alkalmával nem volt biztosított számukra az észrevételek közlésének lehetősége.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a munkáltatóval az együttműködési megállapodás megkötését, ehhez igény alapján az Alapítvány a szükséges segítséget megadja. Az együttműködési megállapodás alapján keressék a munkáltatóval, illetve a munkavédelmi hatósággal való együttműködés lehetőségét.

 

A munkavédelmi bizottság ügyrendje szerint végzi munkáját. A bizottsági üléseket félévenként tartják. A 2006. év végén tartott képviselői választásokat és a bizottság megalakulása óta eltelt időben a képviselők által feltárt munkavédelmi problémákat tárgyalták meg.

A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítva vannak.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területeken alkalomszerűen végeznek ellenőrzéseket. Az alkalmazott technológia sajátosságára való tekintettel leggyakrabban a kéziszerszámok, védőcipők állapotát, illetve használatát ellenőrzik.

A képviselők által végzendő ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató munkavédelemmel összefüggő és törvényben meghatározott döntések előkészítésében a munkavédelmi bizottság nem vett részt. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a munkáltatói jogot gyakorló személlyel a bizottságnak nincs kapcsolata. Az együttműködési megállapodás hiányában ennek a gyakorlatnak a kialakítására eddig nem nyílt lehetőség.

 

A munkavédelmi bizottság megalakítása óta több alkalommal kért tájékoztatást a munkáltató képviseletében eljáró személytől. A tájékozódás során a munkabalesettel, illetve a biztonsági adatlappal összefüggő kérdéseket tárgyalták meg.

 

A képviselők megválasztása, illetve a bizottság megalakulása óta eltelt időben intézkedés kezdeményezés a képviselet részéről nem történt. A kezdeményezésnek nincs kialakított formája. Észrevételeiket a már említett tájékozódások alkalmával közölték.

 

A képviselők számára nem biztosított a munkabaleseteket előidéző okok kivizsgálásában, valamint a szükséges intézkedések meghatározásában való részvételi jog gyakorlása.

Munkabalesetek bekövetkezéséről csak véletlenül szereztek tudomást. Egy esetben  csak aláíratták a képviselővel a munkáltató által felvett munkabaleseti jegyzőkönyvet.

 

A munkavédelmi képviselet számára az egyik legfontosabb jog a munkáltatói szabályozással való egyetértés. Ennek a jognak a gyakorlására a képviseletnek nem volt lehetősége, a munkáltatói szabályozás kidolgozásában nem vettek részt, hatályba léptetésekor a bizottság ahhoz nem adott egyetértést.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja, annak kidolgozására a munkavédelmi bizottság nem tett kezdeményezést.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához biztosított feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – nem rögzítették. Folyamatban vannak azok az intézkedések, mellyel biztosítani kívánják az Internet használatának lehetőségét.

A munkavédelmi képviselő törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével  megtörtént. A szükséges feltételek megléte és a képviselő igénye alapján a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdések – együttműködési megállapodás hiányában – nem lettek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Az Alapítvány tájékozódása idejében a testület létrehozása folyamatban volt.

Az Alapítvány észrevétele:  A paritásos testület megalakítása és érdemi működése alapján előrelépés történhet a munkáltató és a munkavédelmi bizottság együttműködésében.

Javasoljuk, hogy a testület tűzze napirendre a munkáltató és a munkavédelmi képviselet együttműködésének kérdéseit. Az együttműködési megállapodás kidolgozásával és az abban foglaltak megvalósításával biztosítsanak a képviselők számára nagyobb lehetőségeket a munkavédelmi feladatok végrehajtásában.

 

A munkavédelmi bizottság a megalakítása óta eltelt viszonylag rövid idő alatt szerzett  tapasztalatait figyelembe véve, úgy értékeli munkáját, hogy részükről is több kezdeményezésre van szükség. Gátló körülménynek tartják, hogy a legegyszerűbb problémák megoldása is rendkívül körülményes, elsősorban azért, mert a munkáltatóval az együttműködésük nem megfelelő.

 

Az Alapítvány munkájáról viszonylag rövid működési idejük alatt még nem szereztek megfelelő információkat, rendezvényein még nem vettek részt.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára továbbítandó javaslatot a bizottság nem tett.


vissza