AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája

egy mezőgazdasági termékeket előállító szövetkezetnél.

 

 

A mezőgazdasági termelést folytató szövetkezetnél foglalkoztatottak száma 100 fő.

A képviselőválasztás alkalmával a szövetkezeti munkavállalók 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint: amennyiben a gazdálkodó szervezetnél megválasztott munkavédelmi képviselők száma eléri a 3 főt, a képviselők létrehozhatják a munkavédelmi bizottságot.

 Javasoljuk a munkavédelmi bizottság létrehozását és a bizottság működéséhez szükséges ügyrend kidolgozását. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködés csak véletlenszerűen valósul meg.

A képviselőknek nincs kapcsolatuk munkavédelmi hatósággal, hatósági ellenőrzésről nincs tudomásuk.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a munkavédelmi képviselőknek, hogy kössenek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ebben szabályozzák az együttműködés formáját, a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének egyes kérdéseit. Igényeljék a képviselők, hogy a munkáltató tájékoztassa őket, ha a gazdálkodó szervezet területén a hatóság ellenőrzést végez.

 

A munkavédelmi képviselők számára a munkáltató nem biztosítja az ellenőrzéshez szükséges feltételeket. Ellenőrzéseket csak a közvetlen munkaterületükön és annak környezetében végeznek.

A munkavédelmi képviselők a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntés előkészítésében vettek részt. Javaslatokat tettek az oktatás tartalmának megváltoztatására.

 

A munkavédelmi képviselők több alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. Ezek a tájékozódások elsősorban a mezőgazdasági idénymunkákkal, az arra való felkészüléssel foglalkoztak.

 

A képviselők – amennyiben intézkedést tartottak szükségesnek – szóban tettek kezdeményezést. Ezek az általuk feltárt és balesetveszélyes munkakörülmények megszüntetésére irányultak.

 

A munkáltató – a törvényes előírásokat figyelmen kívül hagyva – nem tájékoztatta a képviselőket munkabaleset bekövetkezéséről. Azokról a képviselők csak véletlenül szereztek tudomást.

Amennyiben tudomásukra jutott a baleset, annak kivizsgálásában részt vettek. A munkabalesetet előidéző okok megítélésében általában nem volt vita a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között.

 

A munkáltató munkavédelmi szabályozásával kapcsolatban a munkavédelmi képviselők nem gyakorolták egyetértési jogukat. A szabályzatról nem kérték ki véleményüket, nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy észrevételeiket megtehessék.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A programhoz a munkavédelmi képviselők a szükséges javaslatokat megtették, annak végrehajtását figyelemmel kísérik.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket nem rögzítették. A képviselőknek nem biztosított az Internet használatának lehetősége.

 

A képviselők választást követő egy évben kötelezően előírt legalább 16 órás képzése nem történt meg. Ezzel szemben biztosított számukra az évente legalább 8 órás képzés. Ezt arra feljogosított intézmény közreműködésével hajtották végre.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket írásban nem rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Ilyen kezdeményezés a képviselők részéről sem történt. A paritásos testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalói létszám és a megválasztott képviselők számát figyelembe véve a munkavédelemről szóló törvény előírása szerint létre kell hozni a paritásos munkavédelmi testületet. A törvény szerint erre a munkáltató kötelezett.

Az Alapítvány javasolja a testület létrehozását, igény szerint segít a testület működéséhez szükséges ügyrend kidolgozásában.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységük eredményességét a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításával kapcsolatban nem minősítették. Hangsúlyozták azonban, hogy a képviselői munkájukhoz biztosított feltételekkel nem elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét teljes mértékben elismerik. A rendezvényeken való részvételre lehetőségük van. A rendezvényekkel elégedettek, úgy értékelik, hogy ott megfelelő információkat kapnak, melyeket munkájuk során fel tudnak használni.

Az Alapítvány munkájának javítására vonatkozó javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára a képviselőknek javaslatuk nem volt.