AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

EURÓPAI UNIÓ

 

Fókuszban a munkavédelmi kockázatértékelés

 

 

 

A 2007-2012-es új EU-stratégia legnagyobb kihívása a munkahelyi balesetek előfordulásának 25 %-os csökkentése. Az ambiciózus cél elérése érdekében az Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemzeti stratégiák kialakítására és azok megvalósítására. Az összes intézkedésnek szigorúan meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különösen a kis- és középvállalkozások valamint a kiemelten kockázatos ágazatok terén, és el kell sajátítani az egészségközpontú szemléletet.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Fókuszpont Hálózat megerősítették szoros együttműködésüket a napokban tartott találkozójukon, melyen ismertették az új közösségi munkavédelmi stratégiával összhangban álló közös céljaikat is.

Jukka Takala, az Európai Munkavédelmi Ügynökség igazgatója – az eseményről kiadott sajtóközlemény szerint – elmondta: a munkahelyi biztonság és egészség határokon átnyúló problémáit csak az uniós tagországok közötti szoros együttműködés révén lehet megoldani. A biztonságosabb munkavégzés, az egészségesebb társadalom és az erősebb vállalkozások ösztönzése érdekében az Ügynökség egy egyedülálló hálózatot hozott létre, amely jelen van minden egyes tagországban és még az EU-n kívül is.

A 2007-2012-es új közösségi stratégia legnagyobb kihívása a 27 tagú Európai Unió számára a munkahelyi balesetek előfordulásának 25 %-kal történő csökkentése. Az ambiciózus cél elérése érdekében az Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemzeti stratégiák kialakítására és azok megvalósítására. Az összes intézkedésnek szigorúan meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különösen a kis- és középvállalkozások valamint a kiemelten kockázatos ágazatok terén, és el kell sajátítani az egészségközpontú szemléletet.

Mivel a helyes kockázatértékelésen alapuló prevenciós szemlélet jelenti az európai munkavédelmi politikák sarkalatos pontját, az Európai Munkavédelmi Ügynökség soron következő európai kampánya ezt a témát veszi célba.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség megerősíti azt a szerepét, hogy ellássa a munkavállalókat és munkáltatókat első kézből megfelelő munkavédelmi információval, és tájékoztatást nyújtson a helyes gyakorlati példákról. Támogatja a kockázat-megelőzési kultúrát, és tovább folytatja mind a tagállamokkal, mind pedig más szervezetekkel szerte a világban az együttműködés elmélyítését.

Az elkötelezettség, hogy a versenyképesség növelésével emelkedjen a foglalkoztatás és a termelékenység, további erőfeszítéseket igényel a munkavédelemben érintett összes szereplőtől. Integrált és stratégiai válaszlépésre van szükség a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hatalmas költségeinek csökkentéséhez, és ahhoz, hogy a jó munkahelyi közérzet érzékelhető valósággá váljon az európai polgárok számára.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökséget az Európai Unió hozta létre a munkavédelem területén jelentkező információs igények kielégítése céljából. A bilbaoi (Spanyolország) székhelyű Ügynökség célja a dolgozók munkakörülményeinek javítása a műszaki, tudományos és gazdasági információ áramlásának ösztönzésével.

További információ: http://osha.europa.eu