AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


 

Yukka Takala látogatása Magyarországon

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség erősíti kapcsolatait Magyarországgal

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) igazgatója, Yukka Takala  és Sabine Sommer, a hálózatért felelős munkatárs 2008. február 8-án látogatást tettek Magyarországon, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnél.

Az Ügynökséget az Európai Unió hozta létre a munkavédelem területén jelentkező információs igények kielégítése céljából, 1996 óta működik. A bilbaoi (Spanyolország) székhelyű Ügynökség célja a munkavállalók munkakörülményeinek javítása a műszaki, tudományos és gazdasági információ áramlásának ösztönzésével.

A magyar Nemzeti Fókuszpont az EU-OSHA nemzetközi hálózatának része, és az  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) működteti. A Fókuszpont feladata, hogy segítse a felhasználókat a magyar és a nemzetközi munkavédelmi információkkal,  illetve az Ügynökség részére szolgáltasson hazai munkavédelmi adatokat és információkat.

A tanácskozáson a vendégeket Papp István, az OMMF elnöke, Dr. Groszmann Mária, az OMMF munkavédelmi elnökhelyettese, az Európai Munkavédelmi Ügynökség Irányító Testületének magyar tagjai, az OMMF Nemzeti Fókuszponttal együttműködő kollégái és a Nemzeti Fókuszpont Hálózat tagjai fogadták.

Az OMMF elnöke köszöntötte a vendégeket, kifejezte meggyőződését, hogy a látogatás hozzájárul a munkakultúra javításához, az EU-s kezdeményezések megismeréséhez. Előadásában bemutatta az OMMF feladatait, az egységes munkavédelmi hatóságot, a hatóság által a munkáltatók segítésére, támogatására létrehozott Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatot, a 2006-ban indított Partnerség a Foglalkoztatás Biztonságáért Programot, valamint a 2008-ban meghirdetett    Bizalom-Humánum-Szigor  hármas alapelvet, és kifejezte elkötelezettségét az Európai Munkavédelmi Ügynökséggel való együttműködésre.

Az Ügynökség igazgatója elmondta, a munkahelyi biztonság és egészség határokon átnyúló problémáit csak az uniós tagországok közötti szoros együttműködés révén lehet megoldani. A 2007-2012-es új közösségi stratégia nagy kihívásokat jelent a 27 tagország számára, ezért fontosnak ítélte, hogy a nemzeti stratégiák frissítésére is sor kerüljön. A politikák megvalósításában, a kampányokban, a jó gyakorlatok bevezetésében, a közös értékek megteremtésében az együttműködés fontosságát és az elért eredmények mérhetőségét emelte ki.

Sabine Sommer, az Ügynökség hálózatért felelős munkatársa előadásában bemutatta az Ügynökség 2008. évi munkaprogramját, szervezeti egységeit és azok munkáját. Részletesen beszámolt a Fókuszpont Hálózat tevékenységéről, a 2008-tól 2 éves ciklusokban tervezett kampányokról, illetve a 2008-2009-re meghirdetett Kockázatértékelési Kampány céljáról, a megvalósítás ütemezéséről.

A Nemzeti Fókuszpont Hálózatának tagjainak bemutatkozása után a munkaadók képviseletében Dr. Nosztrai Judit, a munkavállalók képviseletében Borhidi Gábor szólt hozzá az elhangzottakhoz, mindketten kiemelték az együttműködés hasznosságát, üdvözölték a kockázatértékelés, mint kampánytéma kiválasztását, valamint kifejezték azt az igényüket, hogy az ügynökségi tájékoztató anyagok nagyobb hányada legyen a jövőben magyar nyelven is elérhető a hazai felhasználók számára.

A tanácskozás zárásaként mind Papp István elnök úr, mind Yukka Takala igazgató úr elégedettségének adott hangot a tanácskozás hasznosságát illetően és kiemelték, hogy a nagyobb versenyképességgel elérendő foglalkoztatás és termelékenység bővítés iránti elkötelezettség további erőfeszítéseket, összefogást igényel a munkavédelemben érintett összes szereplőtől.

Képek Yukka Takala úrral folytatott tanácskozásról

     

        

 

 

A rendezvény az átlagosnál nagyobb sajtóvisszhangot kapott. Több újságcikk jelent meg a látogatásról (Népszabadság, 24 óra, Békés Megyei Hírlap, Dunántúli Napló. Heves Megyei Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap), tudósítás hangzott el a Duna TV Váltó és az MTV Membrán című műsorában, továbbá a Gazdasági Rádióban, és cikk jelent meg az eseményről a HR Hírportálon és a Facility Management Portálon. Tájékoztatásul ez utóbbit bemutatjuk.