AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy állatgyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó kft-nél.

 

 

Az állatgyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó kft. 300 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával a munkavállalók 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

 

A megválasztott képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele:  A munkavédelemről szóló törvény 3 fő munkavédelmi képviselő megválasztása esetén lehetővé teszi, hogy a munkavédelmi képviselők munkavédelmi bizottságot hozzanak létre. A bizottság létrehozása esetén az egész gazdálkodó szervezetet érintő képviselői jogokat – pld. a munkáltatói munkavédelmet érintő szabályozással való egyetértést  - a bizottság gyakorolja.

Javasoljuk a munkavédelmi bizottság megalakítását.

 

A megválasztott munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval, ill. annak megbízása alapján a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel a képviselőknek csak esetlegesen van kapcsolatuk. A képviselőknek nincs kialakult kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal.

 

A Kft-nél megválasztott munkavédelmi képviselők számára a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott ellenőrzések végzéséhez a feltételeket a munkáltató biztosítja. Ennek ellenére a képviselők megválasztásuk óta még nem végeztek ellenőrzéseket.

A képviselők a tájékozódás időpontjáig – mivel ellenőrzéseket sem végeztek – nem kezdeményezték a munkáltatónál a munkavédelmi helyzet javítására irányuló intézkedések megtételét. Véleménynyilvánítási jogukat sem gyakorolták.

Az Alapítvány észrevétele: A tájékozódás időpontjában részesültek a munkavédelmi képviselők a munkavédelemről szóló törvényben előírt képzésben. Felhívtuk a figyelmüket a törvényben biztosított ellenőrzési, véleménynyilvánítási és tájékozódási jog gyakorlására.

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket, ha a hatáskörükbe tartozó területen munkabaleset következik be. A teljes körű tájékoztatás ellenére a munkavédelmi képviselők csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. Esetenként előfordult, hogy a balesetet előidéző okot a munkáltató véleményétől eltérően állapították meg. Az ezzel kapcsolatban felmerült viták során egyetértésre jutottak a munkáltatóval, a képviselők munkabaleseti jegyzőkönyvön külön véleményt nem tüntettek fel.

A munkavédelmi képviselők nem gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltató munkavédelmet érintő szabályozásával kapcsolatban.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselőknek, ill. a munkavédelmi bizottságnak a legerősebb jogosítványa, hogy egyetértését gyakorolja a munkáltató munkavédelmet érintő szabályozásával kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmét a képviselőknek, hogy az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos eljárásban állapodjanak meg a munkáltatóval.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A programba foglaltak meghatározásához a munkavédelmi képviselők javaslatokat tettek. A program végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérik.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben biztosított jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja, annak ellenére, hogy a feltételek írásban történő rögzítése nem történt meg. A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt 16 órás alapképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdések nem lettek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra a megválasztásuk óta eltelt időben nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A paritásos munkavédelmi testületet a Kft-nél nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi törvény 70/B §-a egyértelműen kimondja, hogy annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább 50 fő és  munkavédelmi képviselők működnek , a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet hoz létre…. Egyértelmű, hogy a Kft-nél a paritásos munkavédelmi testület létrehozásának feltételei megvannak, felhívtuk a munkavédelmi képviselő figyelmét arra, hogy kezdeményezzék a testület létrehozását. A munkavédelmi bizottság létrehozásához és működéséhez szükséges segédanyagokat – együttműködési megállapodás, bizottság ügyrendjének javasolt tartalma - valamint a paritásos munkavédelmi testület létrehozásához és működtetéséhez szükséges segédanyagokat a munkavédelmi képviselők rendelkezésére bocsátottuk.

 

A munkavédelmi képviselők megválasztásukat követően az Alapítvány tájékozódásának időpontjában részesültek első alkalommal képviselői képzésben. Ennek ellenére a korábbi ismereteik alapján végzett munkájuk eredményeként eredményesnek értékelik munkájukat a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában. A képzésen szerzett ismeretek, valamint az alapítványi tájékozódás alapján kapott információk és a segédanyagok felhasználásával lehetőséget látnak arra, hogy képviselői tevékenységüket tovább javítsák.

 

A képviselők számára biztosított az Alapítvány rendezvényein való részvétel lehetősége. A rendezvényekkel elégedettek, megítélésük szerint hasznos információk birtokába jutnak.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságának továbbítandó javaslatuk nem volt.