AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy telekommunikációs, digitális szolgáltatással foglalkozó Kft-nél.

 

 

 

A telekommunikációs, digitális szolgáltatással foglalkozó Kft. 1500 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztások alkalmával összesen 14 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A budapesti központban 5 fő, a vidéki telephelyeken 9-9 fő munkavédelmi képviselő tevékenykedik.

Budapesti, illetve a vidéki telephelyeken munkavédelmi bizottságok működnek. Létrehozták a központi munkavédelmi bizottságot is.

 

A központi munkavédelmi bizottság, valamint a munkavédelmi bizottságok együttműködési megállapodást kötöttek a munkáltatóval. A munkáltatóval, ill. a munkáltató megbízásából munkavédelmi szaktevékenységet ellátóval az együttműködést jónak értékelik. A központi munkavédelmi bizottság elnökének véleménye szerint a munkáltatóval való együttműködés: „rendezett és szükség szerinti”.

A munkavédelmi bizottságoknak a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata, ennek ellenére úgy értékelik, hogy minden hatósággal összefüggő jogosítványaikkal élhetnek.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. A központi munkavédelmi bizottság kéthavonta ülésezik. Üléseik alkalmával a cég specifikus és uniós aktualitásokat tárgyalják meg. A bizottság munkájához a szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők alkalomszerűen végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen. Az ellenőrzések középpontjában az aktuális munkavédelmi kérdések szerepelnek. Jelszavuk: „Nyitott szem és fülek.” A képviselők számára az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság számára lehetőség van a munkáltatói döntések előkészítésén való részvételre, az azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére. A munkáltató lehetővé tette, hogy a bizottság véleményezze:

-         az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedésekkel, új technológia bevezetésével összefüggő intézkedések tervezetét;

-         a bizottság véleményezte a munkavédelemről szóló törvény szerinti szakemberek előírt foglalkoztatásával;

-         a munkavédelmi oktatás fejlesztésével

összefüggő intézkedési tervezeteket.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Tájékozódási jogukkal szükség szerint élnek, véleményük szerint általában a KMV naprakész ismeretekkel rendelkezik a munkavédelem kérdéseiben.

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen kezdeményeznek intézkedést képviselői, ill. bizottsági szinten. Intézkedéseiket az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a HR igazgatóhoz, ill. a vezérigazgatóhoz címezik.

Az intézkedés kezdeményezések kiterjedtek a munkabiztonsági és munka-egészségügyi kérdésekre egyaránt.

 

A munkáltató minden esetben megadja az előírt tájékoztatást a képviselők számára, ha a vállalat területén munkabaleset következik be. A teljeskörű tájékoztatás ellenére a munkavédelmi képviselők nem minden alkalommal, hanem csak esetenként vettek részt a munkabalesetek kivizsgálásában.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők minden esetben éljenek a törvényben biztosított jogaikkal és vegyenek részt a munkabalesetek kivizsgálásában.

 

A képviselők azokban az esetekben,  amikor részt vettek a balesetek kivizsgálásában, általában egyetértettek a munkáltatóval a munkabalesetet előidéző okok és a szükséges intézkedések megítélésében. Ennek alapján a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.