AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság

és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy távhőszolgáltatással foglalkozó zrt-nél.

 

 

 

A távhőszolgáltatással foglalkozó zrt. 700 fő munkavállalót foglalkoztat.

A gazdálkodó szervezetnél 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodás a munkáltatóval, azonban a munkavédelmi bizottság megkeresése esetén a munkáltató kész az együttműködésre.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval való jó együttműködés mellett is szükségesnek tartjuk és javasoljuk az együttműködési megállapodás megkötését. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs közvetlen kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje. Üléseit egy, illetve kéthavonta tartja. Az előző évben a következő napirendeket tárgyalták:

-         távvezetéki aknában végzett munka,

-         vészvilágítás,

-         munkaruha, védőruha,

-         szerszám ellátottság,

-         képernyő előtti munkavégzés.

A munkavédelmi bizottság munkafeltételei biztosítottak

Az Alapítvány észrevétele:  A munkavédelmi bizottság hatékony és tervszerű működésének érdekében szükséges az ügyrend kidolgozása. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők ellenőrzéseiket alkalmanként, a dolgozók megkeresése esetén végzik. Az ellenőrzések alkalmával leggyakrabban a képernyő előtti munkavégzés szükséges feltételeinek meglétét, a távvezetéki munkát, vészvilágítást vizsgálták.

A munkavédelmi képviselők ellenőrzési feltételei biztosítottak.

 

A munkáltató általában nem teszi lehetővé a döntés előkészítésében való részvételt, kivételt képez ez alól az új monitorok beszerzése, a munkaruha és védőruha kiválasztása.

 

A munkavédelmi bizottság eddig három esetben kért tájékoztatást a munkáltatótól, a következő kérdésekben:

-         monitor beszerzés;

-         munkaruha és védőruha kiválasztás.

 

A munkavédelmi bizottság, illetve a munkavédelmi képviselők részére biztosított az intézkedés kezdeményezés lehetősége. Kezdeményezéseiket a vezérigazgatóhoz feljegyzés illetve levél formájában teszik meg, vagy személyes megbeszélést folytatnak szakértő bevonásával. A vizsgálat befejezését követően  intézkedést kezdeményeztek a távvezetéki munkavégzés minimális létszámának megállapítására.

 

Munkabaleset bekövetkezéséről a képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság csak véletlenül szerez tudomást, mivel a munkáltató nem tájékoztatja őket. A munkabaleset kivizsgálásában csak esetenként vesznek részt. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a munkavédelmi képviselőket bevonták az új technológiai utasítás kidolgozásába.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény egyértelműen előírja, hogy a munkáltató köteles biztosítani a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában.

Javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodásban határozzák meg a munkavédelmi bizottság, illetve a képviselők tájékoztatásának módját a bekövetkezett balesetről. Az értesítés alapján a képviselő minden esetben vegyen részt a munkabalesetek kivizsgálásának egész folyamatában. A munkáltató köteles biztosítani a részvételhez szükséges feltételeket.

 

A munkabalesetek kivizsgálásával kapcsolatban a képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság általában egyetértett a munkáltatóval, viták nem voltak a balesetet előidéző okok megítélésében. A baleseti jegyzőkönyvön külön véleményt nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság bizottsági ülésen gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató által kidolgozott szabályzattal kapcsolatban. Az egyetértési jog gyakorlása során előfordultak viták, azonban mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jutottak.

 

A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a munkavédelmi program kidolgozását. A program kidolgozása folyamatban van.

 

A munkavédelmi képviselők joggyakorlásának a törvényben előírt feltételeit együttműködési megállapodásban nem rögzítették.

A képviselők, illetve bizottság internethez való hozzáférési lehetősége részben biztosított.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése folyamatban van. Szeptember hónapban arra feljogosított intézmény  közreműködésével megtörténik képzésük.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

Együttműködési megállapodás hiányában a képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdések nem kerültek meghatározásra. Ilyen eljárás eddig nem volt.

 

A munkáltató kezdeményezésére létrejött a paritásos munkavédelmi testület.

Tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása titkos szavazás útján törvényesen megtörtént.

Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-    műszaki vezérigazgató helyettes;

            -    igazgatósági kabinet vezető;

-         környezetvédelmi vezető (akinek munkavédelmi képesítése is  van)

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. A testületnek nincs kidolgozott ügyrendje.

Érdemben működik a paritásos testület, egy alkalommal ülésezett.

Az ülés alkalmával a biztonságos munkavégzéshez szükséges állványok beszerzéséről, a munkahelyi stresszről, hó eltakarításról tárgyaltak.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény meghatározza, hogy a paritásos munkavédelmi testületnek milyen kérdéseket kell tárgyalni. Az évente legalább egy alkalommal megtartandó testületi ülésen meg kell tárgyalnia:

-          a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének és tevékenységének alakulását és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;

-          a munkahelyi munkavédelmi programot és annak megvalósítását;

-          a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetét.

Természetesen egyéb kérdéseket is napirendre tűzhet, mint pld. hatósági ellenőrzések tapasztalatait, rendkívüli eseményeket, stb.

A testület rendszeres és törvényes működésének biztosításához javasoljuk ügyrendjének kidolgozását, ehhez az Alapítvány a segítséget megadja.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét hasznosnak értékel.

Munkafeltételeivel elégedett.

 

A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét. Lehetősége van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal elégedett.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tett.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára  nincs eljuttatandó javaslata.