AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság

és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy közép- és nagyfeszültségű távvezetékek és alállomások tervezésével, létesítésével, karbantartásával és felújításával foglalkozó gazdálkodó szervezetnél.

 

 

A címben leírt tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 1350 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkáltatóval, ill. annak megbízottjával való együttműködésüket rendszeresnek értékelik. A munkáltató és a munkavédelmi képviselők együttműködésének fő területei a közös ellenőrzések lefolytatása, a munkabalesetek közös kivizsgálása.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. A 2007. novemberében alakult bizottság az ügyrendjének megfelelően szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja üléseit.

A bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen. Az ellenőrzések gyakorisága nincs meghatározva, a gyakoriság attól függ, hogy a munkájuk hogyan teszi azt lehetővé.

A munkavédelmi képviselők az ellenőrzések alkalmával elsősorban a kivitelezési területeket ellenőrzik. Az ellenőrzések fő témája a munkavállalók számára biztosított egyéni védőeszközök megléte és azok használata.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi, hogy a munkavédelmi bizottság részt vegyen a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések kidolgozásában. A munkavédelmi bizottságrészvétele a következő munkáltatói döntések előkészítésében valósult meg:

-         új technológia bevezetésével összefüggő biztonsági intézkedések;

-         a munkavédelmi szakemberek előírt foglalkoztatása;

-         a munkavédelmi oktatás megszervezése.

 

A munkavédelmi bizottság megalakulása óta eltelt időben egy alkalommal élt tájékozódási jogával. Tájékoztatást kértek a munkáltatótól a munka-egészségüggyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről.

 

A munkavédelmi képviselők, ill. a bizottság több alkalommal élt véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogával. Az intézkedés kezdeményezést – az együttműködési megállapodás szerint – feljegyzés formátumban tették meg. Az intézkedés kezdeményezések a következő problémák megoldására irányultak:

-         foglalkozás-egészségügyi szerződés pontosítása;

-         nyári melegben az előírt védőital biztosítása;

-         a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök juttatása és használata;

-         csúszásgátlók kihelyezése.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, amennyiben a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be. A teljes körű tájékoztatás ellenére a képviselők azonban csak esetenként vesznek részt a munkabaleset kivizsgálásában. A képviselők részvétele alkalmával általában egyetértettek a munkáltatóval a balesetet előidéző okok megítélésében. A munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkavédelmi képviselők a munkáltatóétól eltérő külön véleményt egy esetben sem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság – a megalakulása óta eltelt rövid időre való tekintettel – még nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató által kialakítandó belső szabályozással.

Az Alapítvány észrevétele: Felhívjuk a bizottság figyelmét a munkavédelmi képviselet egyik legfontosabb jogának gyakorlására. A munkavédelemről szóló törvény [72. § (4)] egyértelműen kimondja: „Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.” Ez az egyetértési jog arra az esetre is vonatkozik, ha a munkáltató az általa kiadandó és munkavédelmi követelmények megvalósítására irányuló előírását nem munkavédelmi szabályzatnak nevezi.

Javasoljuk, hogy a bizottság ennek figyelembe vételével igényelje az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét és éljen egyetértési jogával.

 

A gazdálkodó szervezetnek – a munkavédelemről szóló törvény szerinti nevesítésnek megfelelő – nincs munkavédelmi programja. A munkavédelem fejlesztésével összefüggő feladatok a gazdálkodó szervezet „minőségi politikájában” szerepel.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges és biztosított feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése, illetve továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte és a képviselő igénye alapján a munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A testület a munkáltató kezdeményezése nélkül is létrejött. A létrejött paritásos testület tagjainak száma összesen 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően a képviselők maguk közül titkosan választották meg. Póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         Karbantartási igazgató;

-         Műszaki igazgató;

-         Biztonságtechnikai osztályvezető.

 

A testület megalakulása óta eltelt viszonylag rövid időben még nem ülésezett. A bizottság ügyrendjének – a tájékoztatás időpontjában – még csak a javaslata volt meg.

Az Alapítvány észrevétele:  Javasoljuk a testület ügyrendjének mielőbbi kidolgozását és a testületi ülések rendszeressé tételét. A testület ügyrendjének kidolgozásához az Alapítvány segítséget nyújt.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenysége a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában eredményes volt. Azonban önkritikusan megjegyzi: „Mindenen lehet még javítani.” A munkavédelmi képviselők munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

Az Alapítvány tevékenységét „részben” ismerik. A rendezvényeken való részvételre abban az esetben van lehetőségük, amennyiben munkájuk engedi.  A rendezvényekkel – amennyiben azon részt tudtak venni – elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára a bizottságnak javaslata nem volt.