AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

A munkavédelmi képviselők munkája egy mezőgazdasági termelő és forgalmazó Zrt-nél.

 

 

 

A mezőgazdasági termelő és forgalmazó Zrt. 300 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A megválasztott képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény lehetővé teszi a munkavédelmi bizottság létrehozását, amennyiben legalább három munkavédelmi képviselőt megválasztanak.

Javasoljuk, hogy a képviselők hozzák létre a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkáltatóval, ill. megbízottjával való együttműködésüket esetlegesnek értékelik. Nem biztosított a képviselők számára a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előzetes véleményezése.

A munkavédelmi képviselőknek nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők kezdeményezzék együttműködési megállapodás megkötését a munkáltatóval. Kezdeményezzenek tárgyalást annak érdekében, hogy a képviselők a munkavédelemről szóló törvényben rögzített véleményezési jogukat gyakorolhassák.

 

A munkavédelmi képviselők – annak ellenére, hogy nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot – átlagosan 6 havonta tanácskoznak. Ez alkalommal megbeszélik munkavédelemmel kapcsolatos tapasztalataikat, azokat a kérdéseket, hiányosságokat, amelyeket a munkavállalók felvetettek.

A munkavédelmi képviselők ilyen megbeszéléseihez a feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők átlagosan havonta végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen. Ezeken az ellenőrzéseken felülvizsgálják a munkakörülményeket, a biztonsági intézkedések végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők számára a munkáltató nem tette lehetővé a döntéseinek előkészítésében való részvételt, azok előzetes véleményezésének lehetőségét.

 

A munkavédelmi képviselők több alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. Ezek a tájékozódások a munkavédelmi követelmények végrehajtására irányultak.

A képviselők kinyilvánították a munkavédelmi szabályzat módosítására irányuló véleményüket, kezdeményezték a munkavédelmi szabályzat módosítását.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a képviselőket, amennyiben a működési körébe tartozó területen munkabaleset következett be. A teljes körű tájékoztatás ellenére a munkavédelmi képviselők csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. Részvételük alkalmával általában nem merült fel vita a munkáltatóval a balesetet előidéző okok megítélésében.

A munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyveket aláírták, a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi képviselők – kezdeményezésüket követően – részt vettek a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában, ill. szükséges átdolgozásában. A szükséges módosításokkal kapcsolatban kinyilvánították egyetértésüket.

A munkavédelmi szabályzat hatályba léptetését követően a képviselők a szabályzat időközben szükségessé vált felülvizsgálatában nem vettek részt.

 

Együttműködési megállapodás hiányában nem lettek rögzítve azok a feltételek, melyeket a munkáltató biztosít a képviselők számára a munkavédelmi képviselői tevékenység ellátásához.

 

A képviselők megválasztását követő legalább 16 órás képzés nem történt meg. A további években a munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzésben vettek részt.  A továbbképzést arra feljogosított intézmény közreműködésével végezték el.

A képviselők megítélése szerint – amennyiben a szükséges feltételek megvannak – a munkáltató biztosítja munkavédelmi szakirányú továbbképzésüket.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket – együttműködési megállapodás hiányában – nem rögzítették írásban. Ilyen eljárásra ez-ideig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A testület nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 2008. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint egyértelműen a munkáltató kötelezettségeként jelöli meg a paritásos testület létrehozását, amennyiben annak feltételei a hatáskörébe tartozó területen meg vannak.  A Zrt-nél a munkavállalók létszáma az 50 főt, a képviselők száma a 2 főt meghaladja, így egyértelműen kötelező a paritásos testület létrehozása és működtetése.

Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők – amennyiben a Zrt-nél érdekvédelmi szervezet is működik azzal együttműködve – hívják fel a munkáltató törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben erre sor kerül, az Alapítvány a testület törvényes működtetéséhez, ügyrendjének kidolgozásához a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők számára nem biztosított az Alapítvány rendezvényein való részvétel lehetősége. Az Alapítvány tevékenységét nem ismerik.

 

A képviselők az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára továbbítandó javaslatot nem tettek.