AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy erdő- és vadgazdálkodással foglalkozó zártkörű részvénytársaságnál.

 

 

Az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a vad-feldolgozással foglalkozó zártkörű részvénytársaságnál változó létszámmal 250-300 főt foglalkoztatnak.

A részvénytársaság négy üzemegységben folytatja tevékenységét.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Mivel a képviselők létszáma a törvényes küszöböt nem éri el, munkavédelmi bizottságot nem hozhattak létre.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a soron következő képviselőválasztás alkalmával vizsgálják felül a választási körzeteket (4 üzemegység) és ennek megfelelően állapítsák meg a munkavédelmi képviselők számát. Ezáltal lehetővé válik a munkavédelmi bizottság megalakítása, a munkáltatóval való rendszeres együttműködés és az együttműködési megállapodás megkötése. Addig is lehetőség van együttműködési megállapodás megkötésére a munkáltatóval.

 

A munkavédelmi képviselők a munkáltatóval, valamint a részvénytársaságnál a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel való kapcsolatukat rendszeresnek és „korrekt”-nek értékelik. Kapcsolatuk és együttműködésük a munkabiztonsági feltételek teljesítésének ellenőrzésére irányul, együttműködnek a munkabalesetek kivizsgálásában.

A munkavédelmi képviselőknek nincs kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tarozó területen – saját üzemükben – napi rendszerességgel ellenőrzik a munkabiztonsági feltételek meglétét. A képviselők által végzett ellenőrzések az üzemben használt eszközök állapotára irányulnak, vizsgálják, hogy az eszközök az előírásoknak és a céljuknak megfelelnek-e.

A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak. Feltételeik a beosztásukkal összefüggően is biztosítottak.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel nem gyakorlat a képviselők munkájában. Ezt a következőkkel indokolták:

-         A részvénytársaság területén nem jellemző az új technológia bevezetése, új szervezet alapítása.

-         Nagyon ritkán fordul elő új dolgozó felvétele, ezeknek az oktatása kialakult gyakorlat szerint biztosított. Az évente ismétlődő oktatást kötelezően megtartják.

 

A munkavédelmi képviselők egyetlen esetben sem kértek tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A képviselők tapasztalataik alapján véleménynyilvánítás intézkedés kezdeményezési jogukkal nem éltek.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a képviselők a napi rendszerességgel végzett ellenőrzések alkalmával kezdeményezzék a szükséges intézkedések megtételét.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi képviselőket, amennyiben a részvénytársaság hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be.

A képviselők a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásában. A kivizsgálás során általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival, a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő megállapítást nem tüntettek fel.

 

A részvénytársaságnak van munkavédelmi szabályzata. A képviselők a szabályzat kidolgozásában nem vettek részt, egyetértési jogukat nem gyakorolták. A munkáltatói szabályozás esetleg szükségessé váló felülvizsgálata és abban a képviselők részvétele nem kialakult gyakorlat.

 

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket írásban – együttműködési megállapodás hiányában – nem rögzítették.

A képviselők számára az Internet használat lehetősége jelenleg még nem biztosított, de az ígéretek szerint a közeljövőben biztosítja ezt a munkáltató számukra.

A munkavédelmi képviselők megválasztásukat követő alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató nem biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárás kérdései írásban nem lettek rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Erre irányuló kezdeményezés a munkavédelmi képviselők részéről sem történt.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény alapján indokolt a paritásos munkavédelmi testület létrehozása. Ehhez a törvényes feltételek megvannak. A munkavédelmi képviselőkkel történt megbeszélés alapján a képviselők a jövőben kezdeményezik a testület létrehozását és igényelik az Alapítvány segítségét a testület létrehozásához és törvényes működése feltételeinek kidolgozásához. Az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők munkájukat a következőképpen értékelik: Látványos eredmény a számok alapján nem mutatható ki. Véleményük szerint a munkavédelem szociális kérdéseiben előrelépésre van lehetőség. Munkájukat a jövőben fokozottan erre irányítják.

 

A képviselők az Alapítvány tevékenységét felületesen ismerik. Lehetőségük van a rendezvényein való részvételre és azokkal elégedettek. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára javaslatuk nem volt.