AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy hőenergia-szolgáltató részvénytársaságnál.

 

A hőenergiát szolgáltató részvénytársaság 113 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. (Az együttműködés kérdéseit, a képviselők számára biztosított juttatásokat a Vállalati Munkavédelmi Szabályzatban rögzítették.) Megállapodás hiányában is a munkáltatóval való együttműködésüket „megfelelőnek” értékelik. Az együttműködés fő területei például a döntési folyamatokban való részvétel, a munkáltatóval közösen végzett ellenőrzések.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját.

A bizottsági üléseket havonkénti rendszerességgel tartják. A bizottsági ülések napirendjén szerepelnek a mindenkori aktuális problémák, a képviselők által feltárt hibák, hiányosságok és azok megszüntetésének kezdeményezése.

A bizottság munkájához a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők kéthetente, rendszeresen végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések a baleset megelőző intézkedések végrehajtására, a munkavédelmi hiányosságok feltárására, és a védőberendezések pótlására irányulnak.

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzéséhez a szükséges feltételek biztosítottak.

A bizottsági ülések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik a munkáltatónál.

 

A munkáltató biztosítja, hogy a munkavédelmi bizottság a munkavédelemre vonatkozó döntések előkészítésében részt vehessen. A munkavédelmi bizottság részt vett a szakemberek előírt foglalkoztatásával és a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések véleményezésében.

 

A munkavédelmi bizottság több esetben kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódások a következő kérdésekre irányultak:

-         A munkavédelmi ellenőrzések és szemlék alkalmával feltárt munkavédelmi hiányosságok végrehajtásának határideje;

-         A munkavédelmi feladatok technikai megoldása;

-         A munkavédelmi ellenőrzésekről felvett jegyzőkönyvek formátuma.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság számos alkalommal kezdeményezte a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezés formáját a Vállalati Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza.

A bizottság kezdeményezte többek között:

-         az elsősegély helyek kialakítását,

-         a baleseti kockázatot jelentő körülmények megszüntetését.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot a munkabaleset bekövetkezéséről.

A képviselők minden baleset kivizsgálásában részt vettek.

A képviselők részvétele alkalmával esetenként előfordult vita a munkáltatóval. Balesetet előidéző körülmények, okok megállapításával kapcsolatos viták rendeződtek. Ennek megfelelően a képviselők a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta az egyetértési jogát a vállalati munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. Ennek során merültek fel viták. Az egyetértést bizottsági ülésen adták meg.

A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi szabályzat esetenkénti felülvizsgálatában nem vesz részt.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők működéséhez szükséges és a munkáltató által biztosított feltételeket a Vállalati Munkavédelmi Szabályzat rögzíti.

A munkavédelmi képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte és igény alapján a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzésének lehetőségét.

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a Vállalati Munkavédelmi Szabályzat rögzíti. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását, így az nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: Törvényes feltételek megléte esetén a munkáltatónak kezdeményeznie kell a paritásos testület létrehozását. Javasoljuk a paritásos testület megalakítását, ennek segítésére megküldjük a paritásos testület ügyrendjének javasolt tartalmát.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét megfelelőnek értékeli. Az kedvezően hatott a részvénytársaság munkavédelmi helyzetére.

A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Lehetőségük van a rendezvényeken való részvételre, azokkal elégedettek.

A bizottság javasolja az alapítványnak: rövidebb időtartamú előadásokat tartsanak, mert azzal nagyobb figyelem  érhető el, óránként tartsanak szünetet.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére eljuttatandó javaslatot nem tettek.