AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság  munkája egy vegyipari vállalatnál.

 

 

A vegyipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 1300 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választáson 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

Az Alapítvány észrevétele: A bizottság és a munkáltató közötti együttműködés szervezetté tétele, a képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása érdekében szükséges és indokolt a munkáltató és a bizottság közötti együttműködés megállapodásban való rögzítése.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával rendszeresen közös szemléket végez. Ezeket a szemléket a Biztonságtechnikai Osztály szervezi. A munkavédelmi bizottság minden szemlén részt vesz, észrevételeiket a szemle jegyzőkönyvben rögzítik.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság nem dolgozta ki ügyrendjét.

A 2005. és a 2006. évben a bizottság nem ülésezett. 2007-ben már három alkalommal üléseztek. Ezeken az üléseken a következő napirendeket tárgyalták:

-         A munkavédelmi bizottság új elnökének megválasztása;

-         A munkáltató tájékoztatása a vállalat munkavédelmi helyzetéről;

-         A munkavédelmi bizottság további feladatai;

-         A tevékenységi területek felosztása a munkavédelmi képviselők között.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi bizottság rendszeres és hatékony működése szempontjából szükséges a bizottság működésére vonatkozó ügyrend kidolgozása. Ehhez az Alapítvány segítséget nyújt. Az együttműködési megállapodás és az ügyrend kidolgozására javaslat található honlapunk Munkavédelmi képviselő fejezetében.

A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételek – az együttműködési megállapodás és az ügyrend hiányában is – biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők átlagosan egy-kéthavonta végeznek ellenőrzéseket. Ellenőrzéseik fő szempontjai:

-         az egyéni védőeszközök megléte és azok használata;

-         az általános munkavédelmi előírások megfelelősége, az előírások betartása.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítva vannak.

 

A munkáltató döntéseinek előkészítésében a bizottság korábbi, illetve új elnöke vett részt. Erre az biztosított lehetőséget, hogy a régi és az új bizottsági elnök beosztásából adódóan részt vett az új technológia bevezetésével kapcsolatos beruházási megbeszéléseken.

Bizottsági szinten ezeket a kérdéseket nem tárgyalták. A munkavédelemről szóló törvényben meghatározott egyéb munkáltatói döntések előkészítésében nem vettek részt.

 

A munkavédelmi bizottság - egy esetben -  a pótszabadság kérdésében kért tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A munkavédelmi képviselők egyénileg nem kezdeményeztek intézkedést. Intézkedés kezdeményezés bizottsági szinten sem történt.

 

A munkáltató a korábbi munkavédelmi bizottsági elnököt minden esetben tájékoztatta a munkabaleset bekövetkezéséről. A bizottsági elnök részt vett a munkabalesetek kivizsgálásának teljes folyamatában. Bizottsági szinten nem kaptak információt a munkabalesetekről.

A bizottság elnöke általában egyetértett a munkáltatóval a munkabaleseteket előidéző okok és a szükséges intézkedések tekintetében.

A bizottság elnöke a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi bizottság nem vett részt a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában.

Egyetértési jogukat nem gyakorolták.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi bizottság legerősebb joga a munkáltatói szabályozással való egyetértés. Súlyos hiba, ha nem élnek ezzel a joggal!

A munkavédelmi bizottság nem vesz részt a munkavédelmi szabályzat időnkénti felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a kidolgozás alatt álló együttműködési megállapodásban kívánják rögzíteni.

A munkavédelmi képviselők számára az Internet használat lehetőségét a munkavédelmi bizottság elnöke kezdeményezte. Jelenleg ez a bizottság elnöke számára lehetséges.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését a munkavédelmi bizottság elnöke szerint igény esetén a munkáltató biztosítaná.

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő kérdéseket a készülő együttműködési megállapodásban kívánják rögzíteni. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A testület eddig nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint – a törvényi feltételek megléte esetén – a munkáltató feladata kezdeményezni a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Ebben az esetben ez nem történt meg. A fent leírtak alapján különösen indokolt és szükséges a paritásos testület létrehozása.

 

A munkavédelmi bizottság elnöke a képviselők, illetve a bizottság korábbi tevékenységét nem kívánta minősíteni. Tudatában van feladataikkal. Jelenleg a korábbi időszak tapasztalataiból levont következtetések alapján igyekeznek a hiányosságokat megszüntetni, a munkavédelmi képviselet tevékenységét fejleszteni.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetőségük van, azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

_____ . _____