AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselő munkája egy TV-gyártó Zrt-nél.

 

 

 

A televíziókat gyártó zártkörű részvénytársaság 2000 fő munkavállalót foglalkoztat.

 

A gazdálkodó szervezetnél egy fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 2004. május 1-én hatályba lépett módosítása – a korábbiaktól eltérően – a megválasztható képviselők számát nem köti kötelezően az üzemi tanácsokra vonatkozó létszámokhoz. (MT 45. §) Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága ajánlja azoknak a számoknak a figyelembe vételét. A Bizottság javasolta, hogy a képviselők lehetőleg olyan számban kerüljenek megválasztásra, amit a területen folyó tevékenység jellege indokol, illetve, amennyien el tudják látni a munkavédelmi képviseletet és egyben érvényesüljön a gazdasági racionalitás is.

A Bizottság ajánlása szerint célszerűnek tartja az Alapítvány a gazdálkodó szervezetnél megválasztott képviselői létszám felülvizsgálatát, figyelembe véve a technológiát, műszakszámot, a vállalati irányítás struktúráját.

Mivel csak egy fő  munkavédelmi képviselőt választottak, a munkavédelmi  bizottság létrehozására nem volt lehetőség.

 

A megválasztott munkavédelmi képviselő nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek ellenére a munkavédelmi képviselőnek a munkáltatóval való együttműködése rendszeres. Az együttműködés területe a munkáltató megbízottjával végzett közös ellenőrzés, egyes döntések előkészítésében történő részvétel.

 

A munkavédelmi képviselőnek nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi képviselő havi egy alkalommal végez ellenőrzést. Az ellenőrzésekhez a feltételek a képviselő számára biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi a munkavédelmi képviselő számára az egyes  munkáltatói döntések előkészítésében való részvételt. Ez a részvétel a munkavédelmi oktatás témában valósult meg.

 

A munkavédelmi képviselő nem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a képviselőt munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselő minden baleset kivizsgálásában részt vett. A baleseteket előidéző okok megítélésében, a szükséges intézkedések meghatározásában a munkáltató megbízottja és a képviselő között általában nem volt vita. A felvett munkabaleseti jegyzőkönyveken a munkavédelmi képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi képviselő nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató által kidolgozott munkavédelmi szabályozással.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény kimondja, hogy amennyiben a munkáltató a törvényben foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges. Ez a törvényben meghatározott egyetértési jog döntési jognak minősül, egyetértés hiányában a szabályzat nem léptethető hatályba.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselő számára biztosított működési feltételeket nem rögzítették írásban.

A képviselő számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselő törvényben előírt alapképzése nem történt meg, 8 órás továbbképzésen vett részt. A továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén – biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A paritásos munkavédelmi testület – a feltételek hiánya miatt -  nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: Mivel a paritásos munkavédelmi testület létrehozására nincs lehetőség, a munkavédelemről szóló törvény 70. §-ban foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónak a munkavállalókkal kell tanácskoznia. A munkavállalók magas létszáma miatt azonban ez nehezen valósítható meg, indokolt a munkavédelmi képviselők létszámát felülvizsgálni, a paritásos testület megalakításának lehetősége érdekében.

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő kérdéseket írásban nem rögzítették, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi képviselő munkafeltételeivel elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismeri, lehetősége van a rendezvényein való részvételre.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tett.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága részére eljuttatandó javaslata nincs.