AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


 


EURÓPAI MUNKAVÉDELMI HÉT


 

 

 


 

 

Az „Európai Hét” már több éves hagyomány. Ez valóban egy hetet jelent – rendszerint októberben - , amikor intenzív tevékenységgel (kiadványok, média-programok, konferenciák, szemináriumok, stb.) kívánják felhívni a figyelmet a munkavédelem fontosságára általában, illetve egy-egy meghatározott területre.


 


2007-ben a váz- és izomrendszeri problémákkal foglalkoznak, ami a 2000. év programjának folytatása. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség már 2000-ben is foglalkozott a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekkel és a munka okozta hátfájással. A probléma súlyossága indokolttá tette, hogy ebben az évben ismét foglalkozzunk a munkavállalók nagy hányadát érintő problémával.


 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Magyarországi Fókuszpontja 2007. június 4-én az ALBA-VOLÁN Zrt. központjában rendezte meg az Európai Munkavédelmi Hét sajtófogadással és üzemlátogatással egybekötött ünnepélyes megnyitóját.

 Gádor János, az  Európai Munkavédelmi Ügynökség Magyarországi Fókuszpont vezetője üdvözölte a megjelenteket.

 

Tájékoztatta a résztvevőket az Európai Munkavédelmi Ügynökség tevékenységéről, méltatta a Munkavédelmi Hét jelentőségét az Európai Unió országaiban. Ismertette, hogy a magyarországi ünnepélyes megnyitóval egyidőben az Unió mind a 27 tagállamában, valamint a brüsszeli központban foglalkoznak az Európai Munkavédelmi Hét témájával.


 

A probléma napirendre tűzését indokolttá teszi, hogy az Unió tagországaiban a váz- és izomrendszeri problémák (MSD) a leggyakoribb munkával összefüggő ártalomnak minősülnek. Az Európai Unió munkavállalóinak 24 %-a hátfájási problémákkal küzd. Az Unió új tagállamaiban ez az arány lényegesen magasabb, közel 40 %. Ezért a Munkavédelmi Hét szlogenje: „Legyen könnyebb a teher!”

 

A MSD nem csak az egyén számára jelent fájdalmat, hanem a kutatások szerint a vállalkozások és a nemzetgazdaságok számára is nagy veszteséget jelent. Minden munkavállalót érinthet, de ezek az ártalmak megfelelő szervezéssel, a munkakörülmények javításával megelőzhetők. A vizsgálatok szerint még mindig indokolatlanul magas a nehéz terheket hordozók aránya, ami az EU tagországaiban közel 40 %. A hátfájás és az azzal járó panaszok nem csak a kézi tehermozgatással foglalkozókat érinti. Gyakori panaszokat okoz egyéb területeken, különösen a számítógépes, képernyős munkahelyeken.

A Magyarországi Fókuszpont 2007. II. félévében regionális fórumokon foglalkozik a MSD problémával.

A regionális fórumokra történő jelentkezés lehetséges: gador@ommf.hu

                                                                                 fax:  346-9453

 

Az Európai Munkavédelmi Hét célkitűzéseiről és az ahhoz csatlakozó akciókról bővebb felvilágosítás található: http://ew2007.osha.europa.eu

 Tóth István, az ALBA-VOLÁN Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megnyitó ünnepségen megjelenteket.

Előadásában ismertette a vállalat felelősségét és tevékenységét a munkavállalók egészségének és biztonságának fokozása érdekében. Kiemelte azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkavállalók hát- és derékfájásának megelőzése érdekében tettek. Ilyen tekintetben különösen érintettek az autóbuszvezetők és a képernyős munkahelyen dolgozók.


Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a vállalatnál 1230 főt foglalkoztatnak, ebből 700 fő gépkocsivezető. A gépkocsi vezetés veszélyes üzem, de számos veszélyt jelent a javító - karbantartó tevékenység is. Hangsúlyozta, hogy a VOLÁN-társaságok között az ALBA-VOLÁN Zrt-nél elsőként vezették be a minőségbiztosítás rendszerét.

A vállalat vezetése a munkavédelmi feladatok megoldásában számít a munkavállalók és képviselőik tevékeny részvételére is. A vállalatnál 9 fős munkavédelmi bizottság működik, és létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet is.

 


Dr. Derényi Gábor főorvos és Dr. Kardos Ottó főorvos előadásában a vezérigazgató által elmondottakat kiegészítve ismertette az üzem-egészségügyi intézet tevékenységét a munkahelyi ártalmak megelőzésében.

 

 

A vállalatnál az üzem-egészségügyi intézet alapítványi formában működik. Nem csak a megbetegedések megelőzésével és gyógyításával foglalkoznak. A munkájuk során összegyűjtött tapasztalatokat közre is adják.

Az autóbuszvezetőket érintő ártalmak vizsgálatakor figyelembe veszik a vezetők munkakörnyezetét, az őket érő különböző hatásokat és magát az embert is. Nagyon fontos a vezetőket érő stressz és az általa előidézett problémák felderítése. Tapasztalataik szerint a gépkocsivezetőket érő terhelések hatásainak és káros következményeinek megelőzésében nagyon fontos a pihenés és a kikapcsolódás.

 

A gépkocsivezetők gerincbetegségeit előidéző ártalmak az ülőmunkából, a vibrációból és a stresszből együttesen adódnak. A gerincbetegségek megelőzésében az orvosi vizsgálatok tapasztalatai alapján a megelőzés a legfontosabb.

A megelőzés elemeit a következőkben foglalták össze:

-         kiválogatni, akik hajlamosak a gerincbántalmak kialakulására és a stresszre;

-         meg kell előzni az elhízást;

-         gerinc karbantartó életmódot kell folytatni. A megelőző életmód elemeit az orvosi vizsgálatok tapasztalatai alapján a következőkben látják:

-         szabadidő sportok, úszás, gimnasztika;

-         munka előtt 20 perces gerincerősítő torna;

-         munka után stresszoldás 10-12 perces autogén tréninggel;

-         tudatosan át kell kapcsolódni a stressz-tónusról a nyugalmi tónusra;

-         gyógyszeres kezelés;

-         gyógyfürdőzés.

Az orvosok megállapítása szerint ők egy körfolyamatnak a részei. Ahhoz, hogy a veszélynek kitett embernek segíteni tudjanak, a vállalatvezetésnek is segítenie kell az orvost munkájában. Az ALBA-VOLÁN-nál ezt a segítséget a megelőző és gyógyító munkához megkapják.

 Dr. Grónai Éva, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet főosztályvezetője az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok, valamint a megfelelő ergonómiai megoldások jelentőségét ismertette a munkavállalók egészségének megóvása érdekében.


 Dr. Nosztrai Judit, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkaadói Oldalának képviselője a munkáltatói feladatokról tartott előadást.


Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkavállalók egészségi állapotának előzetes felmérése és a jobb munkaszervezés milyen fontos szerepet tölt be az MSD megelőzésében. A munkaadók feladata, hogy csökkentsék a munkavállalók fizikai megterhelését. A megelőzésben nagy szerepe van a szemléletváltoztatásnak és a hatékonyabb oktatásnak. Ott, ahol műszaki intézkedésekkel nem lehetséges a fizikai munka kiváltása, meg kell tanítani a munkavállalókat arra, hogyan kell a terheket biztonságosan emelni.

Folyamatos együttműködést tartott szükségesnek a munkáltató, a munkavállalók és az orvos között.  A jobb eredmények elérése nem csak anyagiak kérdése. A Munkáltatói Szövetség álláspontja szerint a korszerű munkakörülmények megteremtése megtérülő beruházás.

 


>
Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal ügyvivője az érdekképviselet és érdekegyeztetés korszerű formáiról és a paritásos munkavédelmi testületek tevékenységének jelentőségéről tartott előadást.


Hangsúlyozta, hogy a munkahelyi ártalmak és így különösen az MSD megelőzése érdekében a munkáltatók és a munkavállalók szemléletét is változtatni kell. Ebben nagy szerepe van a dolgozókkal való jobb kommunikációnak és tanácskozásnak. Erre jó példát tapasztalhattak a résztvevők a rendezvénynek helyet biztosító ALBA-VOLÁN Zrt-nél.

 

Az előadások után a konferencia előadói sajtótájékoztatót tartottak. Azt követően megtekintették az ALBA-VOLÁN Zrt közelmúltban átadott korszerű, új pályaudvarát és a javítóüzemeket.

 


        Az ALBA-VOLÁN

új pályaudvara                              Presszó és internet sarok

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                     A pályaudvar váróhelysége

                                                  A jegypénztár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A rendezvény résztvevői megtekintették a festő- és a járműjavító műhelyeket.


vissza