AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Képviselői Fórumok


A Munkavédelmi Képviselők XIII. Országos Fóruma

 

2007. június 7-8. Siófok

 

 


2007. június 7-8-án  Siófokon 13. alkalommal tartották meg a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumát.

 


A Fórum megnyitó előadását Dr. Váró György, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának elnöke tartotta.


 

Előadásában a munkavédelemről szóló törvény alapján részletesen ismertette a munkavédelmi képviselők jogait és feladatait. Elemezte a munkavédelmi képviselet működésének eddigi tapasztalatait, egyúttal meghatározta a képviselet fejlesztésének lehetőségeit. Megállapítása szerint a munkavédelmi képviselők különösen fontos feladata, hogy meggyőződjenek a munkahelyek biztonsági állapotáról, az egyéni védőeszközök meglétéről és azok használatáról. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjék a munkavállalók felkészültségét, a biztonságos munkavégzéssel összefüggő ismeretek meglétét. Ehhez az szükséges, hogy a munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területet folyamatosan ellenőrizzék.

 

A jövőben el kell érni, hogy a munkavédelmi képviselők az eddiginél fokozottabb mértékben vegyenek részt a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében. A képviselők vélemény nyilvánítása – figyelemmel a kettős jogállásukra – kényes ügy. A képviselő feladata, hogy tárja fel a hibákat és ennek alapján kezdeményezze azok megszüntetését. Nem a képviselő feladata annak meghatározása, hogy a hibákat hogyan kell megszüntetni. A megoldás módjának meghatározása a munkáltató és a munkáltató szakembereinek a feladata. Ez azért szükséges, hogy esetleges nem megfelelő intézkedés esetén a képviselőre háríthassák a felelősséget.

 

Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselőknek nagyon fontos feladata a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában való részvétel. A munkavédelmi képviselők vegyenek részt a munkabalesetek kivizsgálásában. Ha a részvételre nem volt lehetőségük, a munkabaleseti jegyzőkönyvben tüntessék fel annak okát.

 

Fontosnak tartotta a képviselők megfelelő kapcsolatát a munkavédelmi hatósággal. Végső, és fontos esetben kérje a hatóság intézkedését. Amennyiben egyes problémák megoldásához szakértő igénybevétele válik szükségessé, ez lehet az OMMF is. Arra fel kell készülni, hogy a hatóság nem megoldást javasol a probléma megoldására, hanem tanácsot ad. A képviselők nagyon  fontos joga a munkáltató szabályozásával való egyetértés. Ebben az esetben nem az elnevezés a lényeg, hanem a szabályozás tartalmát kell figyelembe venni.

 

A munkáltató a munkavédelmi képviselő kezdeményezése alapján köteles intézkedni. Amennyiben a kezdeményezéssel nem ért egyet, úgy 8 napon belül köteles ezt a munkavédelmi képviselővel közölni. Ezt írásban kell megtennie, feltüntetve az egyet nem értésének okát is.

 

Az előadó befejezésként felhívta a figyelmet a munkavédelmi program fontosságára. A program készítésére a munkavédelmi képviselő javaslatot tehet, és ez legyen egy kitűzött irány a munkavédelmi helyzet fejlesztésére.

 Dr. Varga László, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség főosztályvezetője a munkavédelmi felügyelet kialakításának tapasztalatairól és a munkavédelmi jogszabályok változásairól tartott előadást.


 

Ismertette az Országos Fórum résztvevőivel, hogy az üzem-egészségügyi feladatok végrehajtásának ellenőrzése a közelmúltban végrehajtott szervezeti változások alapján az OMMF hatáskörébe került. Ennek alapján a közeljövőben ezen a területen is következetesebb számonkérésre kell felkészülni. Ezzel a szervezeti intézkedéssel több évtizedes problémát oldottak meg.

 

Az előadó tájékoztatta a hallgatóságot arról is, hogy a rehabilitációs járadék kivetése előkészítés alatt van. Az elképzelések szerint az elkövetkezendő 4 év alatt az Állam kivonul a korkedvezményes nyugdíj finanszírozásából. Ezt arra alapozzák, hogy a munkáltató feladata megszüntetni azokat a körülményeket, amelyek a korkedvezményes nyugdíjazást indokolttá tették.

 

Ezt követően az előadó a munkáltató kártérítési kötelezettségével összefüggő jogesetet ismertetett a Legfelsőbb Bíróság határozata alapján. A Legfelsőbb Bíróság határozata honlapunk JOGI ISMERETEK rovatában olvasható.

 Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal ügyvivője előadásában az 1993. évi XCIII. számú törvény módosításaiból adódó érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység változásairól, a munkavédelmi bizottság és a paritásos testületek újszerű feladatairól szólt.


 

Dr. Nagy Imre, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet igazgatója előadásában a foglalkozás-egészségügy átalakításáról, a munkavédelmi képviselő és a foglalkozás-egészségügyi szakemberek kapcsolatáról számolt be. Beszélt a foglalkozási megbetegedések tekintetében történt változásokról. Ismertette a foglalkozás-egészségügyi szakemberek feladatát.

 Dr. Bonifert György ügyvéd, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány jogi tanácsadója a munkavédelmi képviselők jogállását, jogvédelmét ismertette valamint jogeseteket mutatott be. Tájékoztatta a hallgatókat a jogvédelem jelenlegi formájáról és gyakorlatáról.


 

Előadásának anyaga honlapunk JOGI ISMERETEK rovatában olvasható.

 Galló Sándor, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség főtanácsosa a munkabalesetek kivizsgálásában és nyilvántartásában várható változásokról tartott előadást. Előadásában részletesen szólt a munkavédelmi képviselők feladatairól a munkabalesetek megelőzésében és a megtörtént esetek kivizsgálásában.


 Dr. Martin János, az Országos Munkaegészségügyi Intézet képviselője előadásában a munkavállalókat érintő zaj és vibrációs hatásokkal foglalkozott. Ismertette az új zajrendeletet. Részletesen kitért a munkavédelmi képviselők feladataira a zajmérések során, valamint a műszaki és egyéni védelem alkalmazásának ellenőrzésében.


 

Az Országos Fórum második napján vitafórumon foglalkoztak a munkavédelem és a munkavédelmi képviselet alapvető kérdéseivel.

 

Megtárgyalt témák voltak:

-         A munkavédelmi képviselet helyzete, jelene és jövője.

-         A munkaegészségügy helyzete, együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szakemberekkel.

-         Paritásos testületek működtetése, tapasztalatai, a működtetés gondjai, problémái, megoldási javaslatok.

-         A munkavédelmi képviselő részvételének fontossága a munkabalesetek kivizsgálásában.

-         A munkavédelmi képviselők jogállása, jogvédelme, jogi esetek.

-         A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tájékozódásának tapasztalatai.

 

Korreferátumot tartottak:         Antal Edina                  Denso Magyarország Kft.

                                               Pethő János                 EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

                                               Szabó Béla                  Paksi Atomerőmű Zrt.

                                               Bucsú Ferencné           Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

                                               Hutvágner György        ALBA VOLÁN Zrt.

Hartai Ferenc               Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért

 


Képek a XIII. Országos Fórum kiállítóiról és a résztvevőkről: 


vissza