AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők és a munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy autóipari kft-nél.

 

 

Az autóipari tevékenységet folytató kft-nél foglalkoztatott munkavállalók száma 574 fő.

A képviselőválasztások alkalmával a munkavállalók 8 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A munkavédelmi képviselők száma időközben 6 főre csökkent.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselők számának csökkenése esetén – ha a gazdálkodó szervezet tevékenységi körében, foglalkoztatottak számában nem történt változás – indokolt pótválasztást tartani.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval együttműködési megállapodást kötött. A munkáltatóval való együttműködésüket jónak értékelik, a munkáltató, illetve megbízottai együttműködnek a bizottsággal.

 

A munkavédelmi bizottságnak munkavédelmi hatóságokkal nincs kapcsolata, úgy értékelik, hogy eddig erre nem volt szükség.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. A bizottsági üléseket havonkénti gyakorisággal tartják. A bizottsági üléseken a dolgozók biztonságos munkavégzésével kapcsolatos aktuális kérdéseket tárgyalták. A bizottság működéséhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők általában havonként végeznek ellenőrzést. Az ellenőrzések az időközben felmerült és megszüntetendő problémákra irányulnak. A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi bizottság számára lehetőség van arra, hogy részt vegyenek a munkáltatói döntések előkészítésében. Részvételük az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések bevezetésével, új technológia bevezetésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében valósult meg. Részt vettek a munkavédelmi oktatással összefüggő munkáltatói döntés előkészítésében is.

 

A munkavédelmi bizottság az elmúlt években több alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Olyan esetekben kértek tájékoztatást, amikor a megszüntetendő munkavédelmi problémák nagyobb költséggel jártak.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság számos alkalommal kezdeményezett intézkedést a munkáltatónál. Az intézkedés kezdeményezésnek kialakított formája van. Az intézkedés kezdeményezések főleg a következő problémák megszüntetésére irányultak:

-         a munkahelyi világítás megfelelő biztosítása,

-         a munkaszékek állapotának javítása,

-         a munkahelyi légállapotok javítása,

-         légkondicionálás.

 

A munkáltató az együttműködési megállapodás szerint minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A munkavédelmi képviselők csak estenként vettek részt a munkabalesetek kivizsgálásában.

A bizottság elnökének véleménye szerint a képviselők részvétele a munkabaleset kivizsgálásában pozitív eredménnyel járt. Elősegítette a baleset előírások szerinti kivizsgálását. A kivizsgálásban résztvevő képviselők a balesetet előidéző okok és a szükséges intézkedések tekintetében általában egyetértettek a munkáltatóval. Munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők a munkáltatótól eltérő véleményt egy esetben sem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű, hogy a munkavédelmi képviselők minden esetben vegyenek részt a munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket előidéző okok feltárásában.

 

A munkáltató biztosította, hogy a munkavédelmi bizottság gyakorolhassa egyetértési jogát a vállalati belső szabályozással. A munkavédelmi bizottság egyetértését bizottsági ülésen nyilvánította ki.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők munkájához szükséges feltételeket együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselőknek lehetőségük van az Internet használatára.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt egy éven belüli 16 órás alapképzése, illetve évente legalább 8 órás továbbképzése megtörtént. A képzést és a továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

 

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén – biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését. 

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A gazdálkodó szervezetnél a munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását, ilyen kezdeményezés a munkavédelmi bizottság részéről sem történt. A testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: Mint ismeretes, a munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy azokon a területeken, ahol a munkavállalók száma legalább 50 fő és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató köteles kezdeményezni a paritásos munkavédelmi testület létrehozását, működtetését.

A munkavédelmi képviselők továbbképzésén javasoltuk a résztvevőknek, hogy hívják fel a munkáltató figyelmét kötelezettségének teljesítésére.

 

A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi helyzet javítására irányuló tevékenységét eredményesnek értékeli. Munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét nem ismerik. A rendezvényein való részvételre lehetőségük van.

 

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Nem jelöltek meg olyan javaslatot, melyet szükségesnek tartanának eljuttatni az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára.