AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy egészségügyi termékeket gyártó Kft-nél.

 

 

 

Az egyszer használatos egészségügyi, orvosi szerelékeket, infúziós készülékeket gyártó kft-nél változóan 500-600 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával a munkavállalók 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való együttműködését „közepesnek” értékeli. Minősítésüket arra alapozzák, hogy a munkáltató segíti a képviselők munkáját, figyelembe veszik javaslataikat. Ugyanakkor megjegyezték, hogy új technológia telepítésénél nem kérdezik meg a bizottság véleményét.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Az ügyrendben nincs meghatározva a bizottsági ülések gyakorisága, ezért saját megítélésük szerint a szükségesnél ritkábban tart üléseket a bizottság.

Az utóbbi időben megtartott bizottsági ülések alkalmával a következő munkavédelmi kérdéseket tárgyalták:

-         a munkahelyek levegőtisztaságának állapota, a légelszívás javítása;

-         a munkavállalók kézfertőtlenítésének feltételei;

-         a gyártási folyamathoz felhasznált alkatrészek tárolásának problémái;

-         kézi anyagmozgatás, női munkavállalók terhelése a súlyok emelésekor;

-         a dolgozók megfelelő ivóvízzel való ellátása.

 

A tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban a bizottság a javaslatait megtette, az általuk felvetett problémák részben megoldódtak.

A munkavédelmi bizottság munkájához szükséges feltételek részben biztosítottak. A bizottsági ülések megtartásához a Szakszervezet helységét használják.

 

A munkavédelmi képviselők havonkénti gyakorisággal tartanak ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen. Ellenőrzéseik során rendszeresen vizsgálják:

-         a tárolóeszközök, munkaasztalok állapotát;

-         a raktározási és szállítási tevékenység biztonságát;

-         rendszeresen tájékozódnak a munkavállalók problémáiról.

 

A munkavédelmi bizottság egyetlen alkalommal sem vett részt a munkáltatónak munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében.

A munkavédelmi bizottság megalakulása óta eltelt időben nem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a bizottság éljen tájékozódási jogával. A tájékozódásba vonja be a szakszervezetet is, mellyel különben is jól együttműködik. Ezzel a módszerrel javíthatja a munkáltatóval való együttműködést, a kommunikációt.

A munkavédelmi bizottság bizottsági szinten élt véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogával. A képviselők részéről intézkedés kezdeményezés nem történt.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A kapott tájékoztatás ellenére a munkavédelmi képviselők egyetlen esetben sem vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. A munkáltató csak aláíratta a munkabaleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi képviselővel.

A képviselők általában egyetértettek a munkáltató által a munkabaleseti jegyzőkönyvben leírtakkal. A balesetet előidéző okok és az annak alapján teendő intézkedések tárgyában a munkáltató és a képviselők között nem merült fel vita. Ennek megfelelően a képviselők egyetlen esetben sem tüntettek fel a munkáltatóétól eltérő véleményt.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a bizottság vizsgálja felül a munkabalesetek kivizsgálásának a gyakorlatát. A munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján a hatáskörileg illetékes képviselő vegyen részt a munkabaleset kivizsgálásában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi szabályzattal. A hatályban lévő szabályzatot a munkavédelmi képviselőkkel együttműködve dolgozták ki. A szabályzat kidolgozása alkalmával számos észrevétel merült fel a képviselők részéről és ezek a munkáltatóval való vitát vonták maguk után. A nézetkülönbségeket sikerült megoldani, ennek alapján a munkavédelmi bizottság egyetértését adta a munkavédelmi szabályzathoz.

A munkavédelmi szabályzat hatályba léptetése óta eltelt időben annak szükségessé vált felülvizsgálatában, esetleges módosításában a munkavédelmi bizottság nem vett részt.

 

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal. A program kidolgozásában a munkavédelmi bizottság részt vett. Tapasztalataik alapján, illetve a munkavállalók észrevételeit figyelembe véve a bizottság számos javaslatot tett. A bizottság javaslatait a munkáltató figyelembe vette és beépítette a munkavédelmi programba.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A munkáltató a képviselők számára nem biztosította az Internet használatának lehetőségét. Szükség esetén a szakszervezet részére biztosított Internet kapcsolatot használhatják.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzését és továbbképzését arra feljogosított intézmény közreműködésével végrehajtották. A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A kezdeményezést a munkavédelmi bizottság tette meg, melynek alapján a közelmúltban megalakult a paritásos munkavédelmi testület.

A paritásos testület tagjainak létszáma 4 fő. A munkáltatói oldalt a gazdálkodó szervezet igazgatója és munkavédelmi szakembere alkotja.

A munkavállalói oldalt képviselő két főt a képviselők maguk közül titkosan választották meg.

A paritásos testület a közelmúltban történt megalakulása óta még nem ülésezett. A testületnek még nem dolgozták ki az ügyrendjét.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a testület dolgozza ki - rendszeres és érdemi működése érdekében – ügyrendjét. Ehhez az Alapítvány a segítségét felajánlja.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában „hasznosnak” értékeli. Hiányolják, hogy a munkáltató nem foglalkozik velük. Felvetéseiket nem mindig veszik figyelembe.

A képviselői, illetve bizottsági munkájukhoz biztosított feltételeket „közepesnek” értékelik.

 

Az Alapítvány munkáját, tevékenységét nem ismerik. Rendezvényein csak esetenként vesznek részt, azokat viszont hasznosnak értékelik.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatot a munkavédelmi bizottság nem tett.