AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy italgyártó részvénytársaságnál.

 

 

Az italt gyártó részvénytársaság 450 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választáson 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság  a munkáltatóval, és annak megbízottjával való együttműködését „nagyon jónak” értékeli.

A munkáltatóval rendszeresen közös szemléket végeznek negyedévenként. A paritásos testület keretén belül rendszeres konzultációt folytatnak.

 

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Az OMMF illetékes felügyelője minden ellenőrzésre meghívja a bizottság elnökét, lehetővé téve számára észrevételeinek megtételét.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseit negyedévenként tartja. A 2005-2006. évben többek között a következő napirendeket tárgyalták:

-         a bekövetkezett munkabalesetek tapasztalatai, a megtett intézkedések

-         az ülést megelőző negyedév baleseti statisztikája;

-         a leggyakrabban balesetet előidéző körülmények (targoncák, rámpák, lépcsők) ellenőrzésének tapasztalatai;

-         az üvegvágásból adódó balesetek és azok megelőzése;

-         a „kvázi” balesetek kivizsgálásán szerzett tapasztalatok.

A bizottság megállapításait és a javasolt intézkedéseket feljegyzésben rögzítik és azt továbbítják a műszaki osztály vezetőjének. A gyakorlat szerint a bizottság kezdeményezését figyelembe veszik, és azokat intézkedések követik.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területeken folyamatosan végeznek ellenőrzéseket. A legbalesetveszélyesebbnek ítélt eszközök és körülmények ellenőrzéséhez a munkavédelmi bizottság szempontokat ad. (Targoncák, rámpák, egyes termelő berendezések.) A képviselők ellenőrzésének tapasztalatait a munkavédelmi bizottság és a munkáltató negyedévenkénti közös ellenőrzésekor is figyelembe veszik.

A képviselők ellenőrzéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja. A képviselőknek a  mindenkori belépésüket lehetővé tevő mágneskártyájuk van.

 

A munkavédelmi bizottság a munkavédelemről szóló törvényben biztosított döntés előkészítésben nem vett részt.

A bizottság külön napirendként nem kért tájékoztatást a munkáltatótól. Véleményük szerint a rendszeres munkakapcsolat során – közös szemlék, paritásos testületi ülések – minden kérdéssel kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kapnak.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kezdeményezte a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezésnek kialakított formája van.

A bizottság kezdeményezései többnyire a gépek biztonsági állapotának javítására irányultak. (Például egy vállalkozó által gyártott és a munkáltató által üzembe helyezett gép biztonsági berendezések nélkül üzemelt. Ezt a súlyos hiányosságot a bizottság kezdeményezésére megszüntették.)

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A bizottság elnöke, illetve az illetékes munkavédelmi képviselő a termelő területen, a gyártási technológiával összefüggésben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában minden esetben részt vesznek. A vállalat sajátosságából adódóan viszonylag gyakoriak a közúti balesetek, ezek kivizsgálásában a képviselők nem vesznek részt.

A kivizsgálásban való részvétel során általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Előfordult, hogy a munkáltató kérte a bizottság véleményét a munkabalesetet előidéző ok megszüntetéséhez szükséges intézkedés meghatározására.

A munkáltatóétól eltérő, külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett a vállalati munkavédelmi szabályzat kidolgozásában. Az egyes részfejezetek kidolgozásakor különösebb viták nem merültek fel. A szabályzat végső formájával a bizottság egyetértett.

 

A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a munkavédelmi program kidolgozását. Javaslatait figyelembe véve a vállalatnak van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogai gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató az együttműködési megállapodás szerint biztosítja. A képviselők számára nem biztosított az Internet használata.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató nem biztosította a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését, ilyen igény eddig a képviselők részéről nem merült fel.

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodás rögzíti. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a munkavédelmi paritásos testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 8 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvénynek megfelelően titkos szavazással választották, egy póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:        Műszaki Igazgató

                                                Bér- és Munkaügyi Osztályvezető

                                               MEBIR-KIR menedzser

                                               Munkavédelmi szakértő

Meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésein a foglalkozás-egészségügyi orvos.

A paritásos testület kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Az ügyrend tartalmazza a törvény szerinti működéshez szükséges feltételeket.

A paritásos testület érdemben működik, üléseit a törvényben meghatározott minimumnál gyakrabban, negyedévente tartják.

A testület többek között tárgyalta:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, a szükséges munkavédelmi intézkedéseket;

-         a „biztonsági nap” előkészítésével kapcsolatos feladatokat;

-         a részvénytársaság munkavédelmi programját és annak végrehajtását;

-         állást foglalt a munkavédelmi szabályzat módosításának tervezetéről.

 

A munkavédelmi bizottság munkáját eredményesnek értékeli. Véleménye szerint munkájukat nagymértékben segíti, hogy a részvénytársaság illetékes vezetői hallgatnak a bizottság véleményére, figyelembe veszik javaslataikat.

Képviselői és bizottsági munkájukhoz szükséges feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Kifogásolták, hogy nem minden esetben kapnak értesítést a rendezvényekről.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatuk nem volt.

 

_____ . _____