AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők és a munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy személyszállító hajózási vállalatnál.

 

 

A személyszállítással és kikötő építéssel foglalkozó részvénytársaság 313 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg. A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság és a munkáltató, valamint a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó külső vállalkozó együttműködése jó és rendszeres.

Az együttműködés kiterjed a munkavédelmet érintő döntések kidolgozásában való részvételre. A bizottság rendszeresen közös ellenőrzéseket folytat a vállalat által megbízott külső munkavédelmi cégekkel.

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Hatósági ellenőrzéseken részt vesznek, észrevételeiket elmondják, azt a hatóság figyelembe veszi.

 

A munkavédelmi bizottságnak van kidolgozott ügyrendje.

A bizottság félévente ülésezik, 2005-2006. évben a következő napirendeket tárgyalták:

-         Egyéni védőeszközök minőségi állapota;

-         Külső munkavédelmi megbízott beszámolója alapján áttekintették a munkavédelmi helyzetet.

A munkavédelmi bizottság működéséhez az anyagi, technikai feltételek, helyiség biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők havonkénti gyakorisággal végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területeken. Ezen kívül a munkáltató, illetve a külső megbízott által terv szerint végzett ellenőrzéseken is részt vesznek a képviselők.

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi bizottság számára biztosított, hogy a törvényben meghatározott munkáltatói döntések kidolgozásában részt vehessenek.

 

A munkavédelmi bizottság a kialakított gyakorlat szerint évente egy alkalommal kér tájékoztatást a munkáltatótól. Ez alkalommal a munkáltató, illetve a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó külső vállalkozó tájékoztatja a bizottságot a részvénytársaság munkavédelmi helyzetéről, a megtett és a további szükséges intézkedésekről.

 

A munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezéseiket a munkáltatóval együtt végzett szemlékről felvett jegyzőkönyvekben teszik meg. A képviselők az egyénileg végzett ellenőrzéseiket követően az intézkedés kezdeményezésüket az együttműködési megállapodás szerinti formában teszik meg.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ha  a részvénytársaság hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be.

 

A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában.

A tapasztalatok szerint a képviselők általában egyetértettek a munkáltatóval a munkabaleseteket előidéző okok, és a szükséges intézkedések megtételében.

Amennyiben nem sikerült közös megállapodásra jutniuk, a képviselők a munkáltatóétól eltérő véleményét a munkabaleseti jegyzőkönyvön feltüntette.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában. Véleményüket meghallgatták és azokat figyelembe vették.

A bizottság egyetértett a munkavédelmi szabályzat hatályba léptetésével.

 

A részvénytársaságnak van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők számára biztosított munkafeltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

A munkavédelmi bizottság számára biztosított az Internet használat lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte, illetve a képviselő igénye alapján biztosítja a munkavédelmi szakirányú továbbképzésben való részvételének lehetőségét.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti a munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A részvénytársaságnál nem hozták létre a paritásos munkavédelmi testületet.

Az Alapítvány észrevétele: A részvénytársaságnál foglalkoztatott munkavállalók és a megválasztott munkavédelmi képviselők száma alapján a munkavédelemről szóló törvényben foglaltak szerint össz-munkáltatói szinten létre kell hozni a paritásos munkavédelmi testületet. Az Alapítvány segíti a paritásos testület létrehozását.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy javult a munkavédelmi tevékenység színvonala a részvénytársaságnál. A korábbi időszakokhoz képest kevesebb munkabaleset következett be.

A képviselői, illetve a bizottsági munkához biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét jól ismerik. Lehetőségük van a rendezvényeiken való részvételre, azokat jónak értékelik.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére továbbítandó javaslatuk nincs.