AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy biztonságtechnikai termékeket gyártó kft-nél.

 

 

 

A 950 főt foglalkoztató kft. biztonságtechnikai termékeket gyárt gépjárművekhez.

2007-ben tartották meg a munkavédelmi képviselő választást. 6 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság megalakulása óta eltelt rövid idő miatt még nem kötötték meg az együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval való rendszeres és érdemleges együttműködéshez fontos az együttműködési megállapodás megkötése. Ehhez az Alapítvány segítséget nyújt.

 

A bizottság rendszeresen együttműködik a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával.

Közös ellenőrzéseket végeznek, konzultálnak a feltárt munkavédelmi hiányosságokkal kapcsolatban.

A munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek véleményezésében a bizottság eddig még nem vett részt.

 

A munkavédelmi bizottság működésének megkezdésekor felvette a kapcsolatot a munkavédelmi hatósággal, konzultációt folytatott vele. 

 

A munkavédelmi bizottság megalakulását követően kidolgozta ügyrendjét. Üléseit havonkénti gyakorisággal tartja. Az ülések alkalmával az aktuális munkavédelmi kérdésekről tárgyalt, különös tekintettel a paritásos testület megalakítására és működtetésére.

A bizottság munkájához a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A képviselők megválasztása és a munkavédelmi bizottság megalakulása óta eltelt viszonylag rövid idő alatt a képviselők, illetve a bizottság a munkavédelemről szóló törvényben biztosított jogokkal még nem tudtak élni.

A képviselők oktatása során szerzett ismeretek felhasználásával fokozatosan kívánják jogaikat gyakorolni.

 

A munkavédelmi képviselők alapképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület megalakítását, a testületet létrehozták.

A testület tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényi előírásoknak megfelelően titkosan választották meg. Póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Műszaki Igazgató,

                                           Munkavédelmi vezető.

A paritásos testület megalakulása óta eltelt rövid idő alatt eddig még nem ülésezett. A működéséhez szükséges ügyrend kidolgozása folyamatban van.

Az Alapítvány észrevétele: Az Alapítvány segítséget nyújt a paritásos testület ügyrendjének kidolgozásához.

 

Mivel a munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság csak ebben az évben kezdte meg működését, munkájuk eredményéről még nem tudnak véleményt mondani.

 

Az Alapítvány munkájával most ismerkednek, annak javítására javaslatot nem tudnak tenni.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.