AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

A munkavédelmi képviselők munkája egy mezőgazdasági tevékenységet folytató zártkörű részvénytársaságnál.

 

 

A mezőgazdasági növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó  részvénytársaságnál 210 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint, amennyiben a megválasztott munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, a képviselők munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre.  Célszerűnek tartjuk a munkavédelmi bizottság létrehozását, mert ezáltal a képviselők munkája jobban koordinálható. A munkáltató szempontjából is előnyös, ha az összmunkáltatói szinten jelentkező képviselői jogok gyakorlásakor – a munkáltatói szabályozással való egyetértési jog gyakorlása, munkavédelmi program – a bizottsággal működik együtt.

Az Alapítvány javasolja a munkavédelmi bizottság létrehozását és az együttműködési megállapodás megkötését a munkáltatóval. Ehhez segítséget nyújt a részvénytársaságnál működő munkavédelmi képviselőknek.

 

A munkavédelmi képviselők a munkáltatóval  és a munkavédelmi hatósággal történő együttműködésüket a következőképpen értékelik:

 

„A munkáltató és a munkavédelmi képviselők együttműködése rendszeres. A munkavállaló képviselőjének ellenőrzésekor a munkavédelmi képviselők is  részt vesznek, észrevételeik jegyzőkönyvbe kerülnek. Balesetek kivizsgálása szintén közösen történik. Hatósági munkavédelmi ellenőrzések esetén szintén jelen vannak a képviselők. Új munkahely munkafolyamat létesítése esetén a munkavédelmi képviselő észrevételt tesz. Összességében a munkáltató képviselőjével rendszeres és jó a kapcsolat.”

„A munkavédelmi hatóságokkal a kapcsolat nem rendszeres, általában csak az ellenőrzések, továbbképzések keretében történik meg a kapcsolat felvétel, egyéb esetekben még nem volt erre szükség. Az ellenőrzések során észrevételeiket elmondták a hatóság képviselőjének, akik több esetben is szakmai segítséget nyújtottak a felmerült kérdések megoldásához. A képviselők intézkedést még nem kértek a hatóságtól, mert arra nem volt szükség.”

 

A munkavédelmi képviselők az ellenőrzéseiket folyamatosan, heti-havi rendszerességgel végzik:

„A képviselők  ellenőrzik a rendelkezésre álló munkaeszközök, a védőberendezések, védőeszközök megfelelőségét, valamint azt, hogy a különböző szabályzatokban leírt védőeszközöket biztosítja-e a munkáltató és azt, hogy a munkavállalók használják-e azokat. A képviselők feladatai közé tartozik a védőital juttatás, a  munkahelyekre vonatkozó követelmények betartásának, gépek, berendezések ellenőrzése.”

„A munkáltató az ellenőrzésekhez az időt és a lehetőséget is biztosította.”

 

A munkáltató biztosítja, hogy a képviselők az új munkahelyek létesítésekor új munkaszervezési intézkedések és új technológiák bevezetésekor részt vehessenek a döntések munkavédelmi szempontból történő véleményezésében.

A munkavédelemről szóló törvényben rögzített egyéb estekben a képviselők nem vettek részt a munkáltatói döntések előkészítésében.

 

A munkavédelmi képviselők több esetben kértek tájékoztatást a munkáltatótól a munkavédelmet érintő kérdésekben:

-         Tájékoztatta a munkáltató a munkavédelmi képviselőket a cégnél végrehajtott privatizációt követően várható munkavédelmi helyzetről.

-         A részvénytársaságnál végrehajtott technológiai váltások munkavédelmi kihatásairól.

 

A képviselők számos alkalommal kezdeményezték a munkáltató intézkedését. Az intézkedések a következő kérdésekre irányultak:

-         A gépek időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése;

-         A munkavállalók munkavédelmi szempontból történő továbbképzése.

 

A munkavédelmi képviselők intézkedéseinek formája – együttműködési megállapodás hiányában – nincs kialakítva.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket, ha a részvénytársaság területén munkabaleset következik be.

A képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásában.

A képviselők a kivizsgálások alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Előfordult, hogy egyet nem értésük esetén eltérő véleményüket a munkabaleseti jegyzőkönyvön feltüntették.

 

A munkavédelmi képviselők részt vettek a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatának kidolgozásában. Az egyes fejezetek esetében rész-egyetértést gyakoroltak. A szabályzat egyes részleteinek kidolgozásakor a képviselők és a munkáltató képviselője között különösebb viták nem merültek fel. A végleges szabályzat hatályba léptetésével egyetértettek.

A munkavédelmi képviselők részt vesznek a munkavédelmi szabályzat évenkénti rendszeres, vagy a körülmények – jogszabályok változása miatt szükségessé váló felülvizsgálásában és módosításában.

 

A részvénytársaságnak van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges és a munkáltató által biztosítandó feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – írásban nem rögzítették.

A munkavédelmi képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése – arra feljogosított intézmény közreműködésével – megtörtént.

A munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzése még nem történt meg.

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdést írásban nem rögzítették, ilyen eljárásra eddig még nem került sor.

 

A paritásos munkavédelmi testületet eddig még nem hozták létre, azonban annak létrehozása folyamatban van.

Az Alapítvány észrevétele: Az Alapítvány egyetért a paritásos testület létrehozásával, mivel annak törvényben meghatározott feltételei a részvénytársaságnál megvannak. A testület ügyrend-tervezetének megküldésével segíti a testület létrehozását és működését.

 

A részvénytársaságnál működő munkavédelmi képviselők tevékenységüket a következőképpen értékelik:

 

 

„A képviselők munkavédelmi javaslatait több esetben figyelembe vették, a munkavédelmi képviselők megválasztása óta a munkavédelemre több figyelem jut, sikerült elérni, hogy a munkavédelmi helyzet ne romoljon inkább javuljon a privatizáció lezajlása után.”

 

A munkavédelmi képviselők a vázolt körülmények és munkájuk eredményessége ellenére a részükre biztosított feltételekkel csak „részben” elégedettek.

 

A munkavédelmi képviselőknek lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre. Azokkal nem teljes mértékben elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.