AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Jogszabály módosítás

 

211/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról.

 

 

A rendelet a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló 89/654/ EGK számú irányelvnek való megfelelés érdekében szigorítja a munkahelyek munkavédelmi követelményeit.

·         A jogszabály előírja, hogy törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, amelyeknek átlátszó vagy áttetsző betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata.

·         Előírás, hogy a munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén fűthető, továbbá könnyen – meleg munkahelyes esetén zárt folyósón keresztül – elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani, ha 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak, vagy a végzett tevékenység jellege (veszélyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülése) ezt szükségessé teszi. E rendelkezést azonban nem kell alkalmazni akkor, amikor a munkavállalókat irodákban vagy hasonló olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a szünetek alatt a pihenés lehetősége biztosított.

·         Továbbá jogszabályi követelmény, hogy a munkakörülményekre figyelemmel – különösen veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés esetén – a munkavállalók részére külön öltözőszekrényt kell biztosítani azokon a szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.

·         Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtására kiadott 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendeletben foglaltakat is figyelembe véve a következő szabályozás történt:

„Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helységek mérete, a végzet tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.”

·         A rendelet szabályozást tartalmaz továbbá a munkahelyi zuhanyozó kialakítására, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeire, valamint a zajexpozíciós határértékre vonatkozóan is. A módosítás szerinti követelményeket a munkáltatóknak 2008. január 1-jéig kell megvalósítani.

 

 

 

( Forrás: Munkavédelmi TIPP-ek)