AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

JOGI ISMERETEK


Az ÁNTSZ munkaegészségügyi feladatainak OMMF általi átvételéhez szükséges, módosítandó jogszabályok

 

 

 

1.      A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

 

Módosítás, elsődlegesen a munkaegészségügyi feladatok átvétele, illetőleg a munkavédelmi bírságok jogszerű nyilvánosságra hozatala, a gyakorlati tapasztalatok indukálta változások szabályozása érdekében.

 

A törvény módosításának ütemterve:

 

-         A tervezet (indokolás, előterjesztés) elkészítése

Határidő: 2006. október 12.

-         A tervezet OMMF vezetői szintű jóváhagyása

Határidő: 2006. október 19.

-         FMM döntése szerint és irányításával a tervezet szakmapolitikai (MEH, Kormányiroda,   stb) egyeztetése

Határidő: 2006. október 30.

-         A tervezet közigazgatási, illetőleg az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetése

Határidő: 2006. november 17.

-         A törvényjavaslat FMM által a Kormány elé terjesztése

Határidő: 2006. november 30.

-         Parlamenti viták, zárószavazás, kihirdetés

Határidő: 2006. december 20.

-         A törvény hatályba lépése

Határidő: 2007. január 1.

 

2.      A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

 

Módosítás, elsődlegesen a munkaegészségügyi feladatok átvételét biztosító új (módosított) törvényi rendelkezések végrehajtásának érdekében, illetőleg a munkabiztonsági szakértői területek, a munkabaleseti jegyzőkönyv, az 1/b melléklet vonatkozásában.

 

3.      Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló  2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet

 

Módosítás a munkaegészségügyi feladatok átvételével összefüggésben, illetőleg a jogszabályok változásai és a gyakorlati tapasztalatok alapján.

 

4.      Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

 

Módosítás a munkaegészségügyi feladatok átvételével összefüggésben, illetőleg átfogó felülvizsgálat a gyakorlati tapasztalatok alapján.

 

 

5.      A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet

Módosítás a munkaegészségügyi feladatok átvételével összefüggésben.

 

6.       Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

 

Módosítás a munkaegészségügyi feladatok átvételével összefüggésben, átfogó módosítással új szabályozás elkészítése.

 

7.      Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területéről szóló 27/2005. (XII. 27.) FMM rendelet

 

Módosítás a munkaegészségügyi feladatok átvételével összefüggésben.

 

A rendeletek módosításának ütemterve

 

-   A tervezetek (indokolás, előterjesztés) elkészítése

Határidő: 2006. október 30.

-   A tervezetek OMMF vezetői szintű jóváhagyása

Határidő: 2006. november 10.

-   FMM döntése szerint és irányításával a tervezetek szakmapolitikai egyeztetése

Határidő: 2006. november 20.

-   A tervezetek közigazgatási, illetőleg az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetése

Határidő: 2006. december 4.

-   Miniszteri aláírásra felterjesztés

Határidő: 2006. december 15.

-   A rendeletek kihirdetése

Határidő: 2006. december 29.

-   A rendeletek hatályba lépése

Határidő: 2007. január 1.

8.a. A szociális és munkaügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

8.b.Az egészségügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

 

A munkaegészségügyi feladatok OMMF általi átvételéből következően az egészséget nem veszélyeztető munkavégzést biztosító szabályok, a munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi feltételei, a munkaalkalmasság egészségügyi követelményei meghatározása is átkerülne az egészségügyi miniszter feladatköréből a szociális és munkaügyi miniszterhez, illetőleg döntés szerint a szabályozások a miniszterek közös feladataként, SzMM-EüM együttes rendeletben kerülnének kiadásra. Szükséges ezért a miniszteri statútum rendeletek e körben történő módosítását előkészíteni (2006. november 15-ig), és azokat módosításra felterjeszteni (2006. november 30.-ig, az SzMM útján).


vissza