AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@axelero.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI FÓRUM

A Munkavédelmi Képviselők XII. Országos Fórumának tájékoztatója és állásfoglalása

A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottságok elnökei 2006. június 8-9-én Siófokon tartották meg a XII. Országos Fórumukat.

Az Országos Fórum az előzetesen kiadott program alapján tájékozódott:

 

Þ  A munkavédelem jogi szabályozásában történt változásokról, a jogalkotás jövőbeni feladatairól;

Þ  A munkahelyi stressz kihatásáról a munkavégzés biztonságára, valamint a munkahelyi balesetek alakulására;

Þ  A foglalkozás-egészségügyi szakemberek és a munkavédelmi képviselet együttműködésének tapasztalatairól;

Þ  A munkavédelmi felügyeletek és a munkavédelmi képviselők kapcsolatáról, együttműködéséről, különös tekintettel a veszélyek feltárására a hatósági ellenőrzések során;

Þ  A munkavédelmi érdekegyeztetés helyzetéről, különös tekintettel a tapasztalható ellentmondásokra, paritásos munkavédelmi testületek helyzetére;

Þ  Az Európai Munkavédelmi Ügynökség tevékenységéről, a Magyarországi Fókuszponttal való együttműködésről, az éves akcióprogramról.

 

Az Országos Fórum az elhangzott előadások, a konzultáció és a vitafórum tapasztalatai alapján a következőket állapította meg:

 

Þ  A munkavédelemről szóló jogszabályok változása és az OMMF regionális átszervezése kedvezően hatott a munkavédelmi érdekképviseletek működésére.

Þ  Emelkedett azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a száma, ahol munkavédelmi képviselőket választottak.

Þ  A munkáltató és a munkavállalók képviselői közötti együttműködés fontos színtere a törvény szerint a paritásos munkavédelmi testület. Ezeknek a testületeknek a megalakulása, működése a tapasztalatok szerint vontatottan halad.

Þ  Általános tapasztalat, hogy a munkavédelmi képviselő nem vesz részt a munkabaleset kivizsgálásában.

 

 

A munkavédelmi Képviselők XII. Országos Fórumának állásfoglalása a munkavédelmi képviselet fejlesztése és a munkavédelmi helyzet javítása érdekében:

 

1.    A munkavédelmi képviselői hálózat fejlesztése érdekében a Fórum felhívja a munkáltatókat és azok szervezeteit, hogy  törvényes kötelezettségük teljesítésével - ahol még nem történt meg - kezdeményezzék a munkavédelmi képviselők megválasztását, biztosítsák a választás szükséges feltételeit.

 

2.    A munkavédelmi érdekegyeztetés, a munkáltatók és a munkavédelmi képviselők  együttműködésének, érdekeik egyeztetésének fontos színtere a paritásos munkavédelmi testület.

A Fórum felkéri a munkáltatókat, a munkavédelmi képviselőket, hogy ahol a törvényes feltételek megléte ellenére nem történt meg a paritásos testületek megalakítása, ott azt haladéktalanul hozzák létre. Dolgozzák ki azok ügyrendjét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően végezhessék érdekegyeztető tevékenységüket.

 

3.      Felkéri a Fórum a munkáltatókat, hogy biztosítsák a megválasztott munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottságok, valamint a paritásos testületek működéséhez szükséges anyagi, technikai feltételeket.

 

4.    A Fórum köszönetet mond a munkavédelmi hatóságoknak a munkavédelmi képviselők munkájának segítéséért, képzésükben, továbbképzésükben való részvételükért. Kéri , hogy a jövőben fokozottan igényeljék a képviselők részvételét a munkabalesetek kivizsgálásában. Tegyék lehetővé, hogy a hatósági ellenőrzések során a képviselők közölhessék észrevételeiket az ellenőrzést végzőkkel.

 

5.      A munkaegészségügy helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a munkáltatóknak kiszolgáltatott foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékenysége számos esetben nem terjed ki a törvényben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére.

A munkavédelem jogi, szabályozási, műszaki és egészségügyi eszközei mellett ma hiányzik a megelőzést szolgáló gazdasági ösztönző eszköz. A Fórum ilyen eszköznek tartja az önálló munkahelyi balesetbiztosítás rendszerét, ennek megfelelően szorgalmazza annak mielőbbi  bevezetését.

 

6.      A Fórum kinyilvánítja azon megalapozott véleményét, hogy a munkahelyi biztonság és egészség egyik elengedhetetlen feltétele az egységes szemléletű munkavédelmi felügyeleti tevékenység.

 

7.      A Fórum köszönetét fejezi ki a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért elnevezésű alapítvány 2005. évi tevékenységéért. Hasznosnak minősíti  az Alapítvány rendezvényeit, honlapját és az ahhoz csatlakozó hírlevelet. Igényli, hogy a jövőben is rendszeres tájékoztatást kapjon a munkavédelem eseményeiről, az aktuális feladatokról.

8.      Minden évben április 28-án a világ számos országában megemlékeznek a munkabalesetben meghalt, vagy megrokkant munkavállalókról.

 

A Fórum üdvözli és támogatja a MSZOSZ kezdeményezését, hogy Magyarországon is legyen    méltó helyszíne e megemlékezésnek.

 

 

Siófok, 2006. június 9.

 

 

                                        A Munkavédelmi Képviselők XII. Országos Fóruma


vissza