AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@axelero.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


EURÓPAI HÉT 2006. OKTÓBER 23–27.

 

 

BIZTOS KEZDET

 

A fiataloknak szóló európai kampány

a munkaélet biztonságos és egészséges megkezdésének biztosításáért

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM EURÓPAI HETE

http:/ew2006.osha.eu.int

 

                                                                                                     


Biztos kezdet

Most meggyőződhetünk arról, hogy a fiatalok biztonságban és egészségesen kezdik-e meg dolgozó életüket, valamint a vállalatoknál, az iskolákban és szakközépiskolákban előmozdíthatjuk a kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot és a kockázatok megelőzését.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem 2006-os Európai Hete lehetőséget nyújt a Biztos kezdet elnevezésű kampányban való részvételre, amelynek célja, hogy a dolgozó, illetve a munka világába hamarosan belépő fiatalok számára biztonságosabbá és egészségesebbé tegye a munkahelyeket.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség által folytatott Biztos kezdet kampány a fiatal munkavállalók, illetve képviselőik, munkáltatóik és munkafelügyelőik bevonására törekszik. Az oktatási közösséget ugyancsak ösztönözni kívánja, mégpedig arra, hogy a fiatalokat készítsék fel a munkavállalásra, és ennek jegyében igyekszik az egyes iskolákat, osztályokat és magukat a diákokat is bevonni.

Balesetek

Az Eurostat adatai alapján a nem halálos kimenetelű munkahelyi balesetek gyakorisága a 18-24 évesek körében 50%-kal magasabb, mint bármely más korosztálynál. Ennek számos oka van, többek között:

·         a képzés, a gyakorlat és a munkavédelmi ismeretek hiánya, és

·         a fiatalok által betöltött munkakörök és foglalkoztatási helyzetek típusai

Egy 16 éves munkavállaló az első munkanapjának kezdete után nem egészen két órával mindkét lábát eltörte. Leesett egy 18 tonnás szemétszállító teherautó járdalemezéről, és alákerült.

Egy 17 éves lány csupán egy órával a szünidei munkájának megkezdése után részlegesen elvesztette egy ujját. Az ujjait egy pitekészítő gép zúzta össze a pékségben, ahol dolgozott.

Egy 18 éves szerelőgyakornok meghalt 4 nappal azután, hogy lángok közé került – a főnökének segített benzin-gázolaj keveréket önteni egy hulladékgyűjtő tartályba, amikor a benzin berobbant…

 

 

Kockázat-megelőzés, oktatás és tudatosság

Az Európai Hét az összes fontos érintett bevonásával a munkahely szintjén törekszik a nagyobb fokú biztonság és egészségvédelem népszerűsítésére.

2006-ban a kampány ugyancsak nagy hangsúlyt helyez a kockázat-megelőzésre és a kockázatokkal kapcsolatos oktatásra az iskolákban, szakközépiskolákban és a tágabb értelemben vett oktatási közösségben.

 

 

 

 

Megfelelő oktatás + megfelelő védelem az első munkanaptól kezdve = biztonság és egészség a holnap európai munkavállalói számára


 

A Biztos kezdet kampány ezért két különálló elemből áll:

A munkahelyen:

·         Fiatal munkavállalók – a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése, a munkába álláskor szükséges teendők megismertetése

·         Munkáltatók – biztonságos és megfelelő munka, képzés és felügyelet biztosítása, valamint a fiatalok munkába állásakor szükséges teendők ismerete

Az oktatási közösségben:

·         Iskolák és szakközépiskolák – a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság és a kockázat-megelőzés megismertetése az oktatás szerves részeként, hogy felkészítsék a fiatalokat az első munkanapjukra, és későbbiekben rájuk váró munkavédelmi felelősségekre.

·         Ifjúsági szervezetek – a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság és a kockázat-megelőzés megismertetése tevékenységeik szerves részeként, hogy felkészítsék a fiatalokat a tágabb értelemben vett „munka világára”.

·         Szakképzési központok –a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság és a kockázat-megelőzés megismertetése a képzés szerves részeként, hogy felkészítsék a fiatalokat a munka világára.

·         Oktatásügyi hatóságok – a munkavédelmi kockázatokkal kapcsolatos tudatosság és a kockázat-megelőzés oktatásba történő beemelésének ösztönzése, hogy felkészítsék a fiatalokat a tágabb értelemben vett „munka világára”.

 

Ki vehet részt?

A kampány helyi, nemzeti és európai szinten minden szervezet és egyén előtt nyitva áll, beleértve:

A biztonsági és egészségvédelmi intézményeket

A magán és állami szerveket, köztük a KKV-kat is

A szakszervezeteket és a biztonsági képviselőket

A vezetőket, a felügyelőket és a munkavállalókat

Az oktatási közösséget – az iskolákat, szakközépiskolákat és oktatásügyi hatóságokat

Az ifjúsági szervezeteket

A munkahelyi tapasztalatokat és képzést biztosító szolgáltatókat

 

 

Megfelelő oktatás + megfelelő védelem az első munkanaptól kezdve = biztonság és egészség a holnap európai munkavállalói számára


 

Mit tehet Ön?

Számos kezdeményezés és tevékenység létezik, és az Ügynökség honlapján még több példa szerepel. Íme néhány ötlet:

Kockázatértékelések

Biztonsági bemutatók

Veszélyek azonosítása

Filmek, video- és multimédiás anyagok

Képzés, szemináriumok és workshopok

Plakátversenyek és vetélkedők

Javaslattételi rendszerek

Kiállítások és nyílt napok

Reklám- és népszerűsítő kampányok

Sajtótájékoztatók és médiatevékenységek

Helyes gyakorlat díjak és az iskolák közötti verseny

A Biztos kezdet kampány részét képezik az évente kiosztott helyes gyakorlat díjak, amelyekkel a fiatal munkavállalók körében az egészségvédelem és biztonság kérdéskörét népszerűsítő, valamint a munkavédelmi oktatás iskolák, szakközépiskolák és szakképzési központok általi átvételének előmozdítását célzó sikeres tevékenységeket azonosítják és ismerik el.

Az együttműködési projektek példáit külön örömmel fogadják.

Az Ügynökség emellett versenyek szervezését javasolja, köztük egy videofilm-versenyt az iskoláknak, amellyel az év legjobb fiatal európai filmkészítőjét kívánja megtalálni.

 

Hogyan vehet részt?

§         Adjon hangot a fiatalok munkahelyi Biztos kezdete mellett vállalt elkötelezettségének azáltal, hogy aláírja az Ügynökség online „Biztos kezdetkampány chartáját (http://ew2006.osha.eu.int)!

§         Töltse le a kampányt támogató anyagokat!

§         A támogató anyagok segítségével dolgozzon ki stratégiát a fiatalokat a munkahelyen érő kockázatok tudatosításához, illetve megoldásokat az ilyen veszélyek és kockázatok megszüntetésére! A honlap számos kipróbált és tesztelt helyes gyakorlati példát bemutat, a különböző fórumok révén pedig lehetőséget ad az eszmecserére, illetve más szervezetek kezdeményezéseinek megismerésére.

§          További tájékoztatásért és támogatásért forduljon országa szerinti fókuszpontunkhoz. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a szórólap hátoldalán találja.

Megfelelő oktatás + megfelelő védelem az első munkanaptól kezdve = biztonság és egészség a holnap európai munkavállalói számára


 

A kampánnyal kapcsolatban a „Biztos kezdet!” honlapon bővebb tájékoztatást talál (http://ew2006.osha.eu.int)

A honlapon a következők fognak szerepelni:

§         többnyelvű információs csomagok, tényszerű tájékoztatók, a tevékenységek szervezésében és irányításában segítséget nyújtó praktikus ötleteket tartalmazó tájékoztatók, valamint egyéb hasznos források

§         ötletek a héten megrendezendő tevékenységekhez és cselekvésekhez

§         esettanulmányok a helyes gyakorlatokról

§         linkek a hasonló témájú weblapokhoz, és még sok egyéb.

 

 

A kampánycsomag megrendeléséhez lépjen kapcsolatba az Ügynökségnek az Ön országában működő fókuszpontjával:

MAGYARORSZÁG

Név: GÁDOR János

Cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

1024 Budapest, Margit körút 85.

Tel: (36 1) 346 9454

Email: gador@ommf.hu

 

 

 

 

Néhány szó az Európai Munkavédelmi Ügynökségről

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség egyfajta katalizátor szerepet betöltve igyekszik hozzájárulni az európai munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását szolgáló információ fejlesztéséhez és terjesztéséhez. A kormányok, a munkáltatói és a munkavállalói szervezetek, valamint a vezető munkavédelmi szakértők képviselőit mind a 25 tagállamra, sőt az EU-n túlra kiterjedően egyesítő Ügynökség a munkavédelmi információk megbízható, kiegyensúlyozott és pártatlan forrását biztosítja.

 

Az Európai Hét kampány az EU 2006-os osztrák és finn elnöksége, valamint az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az európai szociális partnerek támogatásával valósul meg.