AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@axelero.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség felhívása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem témájában kiadásra kerülő, hetedik Európai Helyes Gyakorlat Díjért való versenyben való részvételre

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökséget az Európai Unió hozta létre abból a célból, hogy elősegítse a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén jelentkező információs igény kielégítését. A bilbaói (Spanyolország) székhelyű Ügynökség tevékenységének elsődleges célja a műszaki, tudományos és gazdasági jellegű információ munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdésében érintett felek közötti áramlásának elősegítése, és az emberek munkakörülményeinek ily módon történő javítása.

A Helyes Gyakorlat Díjak a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program részét képezik, mely az Európai Ügynökség évente megszervezett, minden évben egy adott témára összpontosító kampánya. A 2006-os Európai Hét kampány a fiatal munkavállalókra összpontosít és az alábbi szlogen kíséri „Biztos kezdet!”. A kampány egy decentralizált modell szerint épül fel: az Ügynökség összehangolja a kampánytevékenységeket, tájékoztatást biztosít 20 nyelven, illetve a kampány weboldalán, megszervezi a Helyes Gyakorlat Díj versenyeket, továbbá egy videokészítési versenyt és a záróünnepséget, míg a nemzeti fókuszpontok mind a 25 EU-tagországban nemzeti szinten mozdítják elő, ösztönzik és szervezik a tevékenységeket. A Hét kettős célja a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése és a helyes gyakorlatok előmozdítása.

A „Biztos kezdet!” elnevezésű kampányt hivatalosan 2006. június 19-én, Brüsszelben, az Európai Parlamentben indítják meg. Maga az Európai Hét 2006. október 23. és 27. között kerül megrendezésre. A kampány záróünnepségére 2007 márciusában , Bilbaóban kerül majd sor.

A 2006-os helyes gyakorlat díj olyan vállalatokat vagy szervezeteket, köztük iskolákat, szakközépiskolákat és képzést biztosító intézményeket részesít elismerésben, amelyek kiemelkedő módon és újító megoldásokkal járulnak hozzá ahhoz, hogy a fiatalok biztonságos körülmények közt lépjenek be a munka világába, és ösztönzik a kockázatok tudatosítását és a kockázat-megelőzést a vállalatoknál, iskolákban és szakközépiskolákban.

A díjak a 2006-os Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program részeként kerülnek átadásra, melynek témája a fiatalok biztonságos és egészséges munkakezdésének biztosítása.

A munkahelyi balesetek az Európai Unióban 58 millió fiatal számára jelentenek komoly fenyegetést. Az Eurostat adatai szerint a munkahelyi balesetek kockázata legalább 50%-al magasabb a 18-24 évesek körében, mint bármely más korcsoportban”, magyarázza Hans-Horst Konkolewsky, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója.

A „Biztos kezdet!”elnevezésű kampányunkon és a Helyes Gyakorlat Díj versenyen keresztül az Ügynökség vállalatoknál, iskolákban és Európa-szerte fokozza a kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot és ösztönzi a kockázatok megelőzését.’

A helyes gyakorlat példái olyan alkalmazott megoldások, melyek a fiatalok munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének hatékony kezelését célozzák, illetve megelőző intézkedések a fiatal munkavállalók körében előforduló balesetek és megbetegedések számának csökkentésére. Ebből kifolyólag valamennyi pályázatnak érvényesítenie kell a helyes irányítási gyakorlatot – különös tekintettel a kockázatértékelés és eredményeinek hatékony alkalmazására – illetve a fiatalokat fenyegető veszélyek sikeres megelőzését kell középpontba állítania.


Valamennyi európai uniós tagországból várjuk a helyes gyakorlat példáit. Ezeket benyújthatják önálló vállalatok vagy közvetítő szervezetek, úgymint kereskedelmi kamarák, kereskedelmi vagy szakmai szervezetek, szakszervezetek és az oktatói közösség, közte iskolák, szakközépiskolák, oktatási hatóságok és képzést biztosító szervezetek.

Az Ügynökség a nyertesek nevét a kampány záróünnepségén hozza nyilvánosságra, melyre 2007 márciusában, Bilbaóban kerül majd sor. A díjak európai elismerésben részesítik a nyerteseket az európai munkakörülmények javítása terén betöltött szerepükért, a díjazott példákat pedig egy az Ügynökség által összeállított könyvecskében teszik közzé, mely Európában mindenütt hozzáférhető lesz.

A díjakkal és az országos kapcsolattartók részletes adataival kapcsolatos információk on-line elérhetők az alábbi címen: http://ew2006.osha.eu.int/.

Sajtókapcsolatok:
Marek Kosarczyn, Sajtófelelős tisztviselő, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, e-mail: kosarczyn@osha.eu.int, tel: +34 94 479 43 86.

Egyéb felvilágosítás:

European Agency for Safety and Health at Work, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, Spanyolország, e-mail: information@osha.eu.int, fax: +34 94 479 4383.


A 2006-os Helyes Gyakorlat Díjakról, a kampányról és a nemzeti kapcsolattartó pontokról naprakész tájékoztatást talál az alábbi címen: http://ew2006.osha.eu.int/.

Nemzeti Fókuszpont, Magyarország:

 

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Gádor János,  Fókuszpont vezető

T: 346-9454                    mobil: 06-70-3877009

F: 346-9453                    e.mail: gador@ommf.hu