AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@axelero.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

EURÓPAI UNIÓ

 

Beszámoló

a Bilbaoban 2006. március 20-án tartott rendezvényről

 

 

 

Az Európai Unió egy 1994. évi Tanácsi rendelettel alapította meg az Európai Munkavédelmi Ügynökséget, majd a szervezést követően az Ügynökség 1996-ban kezdte meg tevékenységét. Ennek a 10 éves évfordulónak a megünneplésére az Ügynökség rendkívüli ülést tartott Bilbaoban 2006. március 20-án. Az eseményre az Euskalduna Konferencia Központban került sor. Az esemény fontosságát és a munkavédelem nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a konferencián részt vett a spanyol Munkaügyi és Szociális Minisztérium, a baszk kormány, az EU Osztrák Elnökség, valamint a munkáltatók és a munkavállalók EU színtű szervezeteinek képviselői. Ugyancsak részt vettek a nemzeti fókuszpontok és az Ügynökség Igazgató tanácsának tagjai.

 

Az esemény jelszava: „10 év – 1 cél, 4 kulcsfontosságú lépés a megelőző munkavédelmi kultúra felé Európa 21 millió munkahelyén.” Ugyancsak jelszó volt: „Biztonságosabb munka, egészségesebb emberek, erősebb vállalkozások.”

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökségnek 10 éves fennállása alatt egy célja volt, nevezetesen információkkal ellátni kormányokat, munkavállalókat, munkáltatókat és a munka világának más szereplőit, hogy biztonságosabb és egészségesebb munkakörnyezetet teremtsen a körzet 190 milliós munkavállalói népessége számára.

 

Ez nem csak a dolgozó egyének érdekét szolgálja. Az Európai Unióban átlagban két óránként történik halálos munkahelyi baleset, és évente mintegy 550 millió munkanap esik ki foglalkozási baleset vagy betegség miatt.

 

Az általános vélekedéssel ellentétben ezek a kockázatok – és a velük járó társadalmi és gazdasági költségek – nem korlátozódnak az ún. „nehéz” iparra.  Gyakorlatilag minden ágazat, a pénzügytől a mezőgazdaságig, az egészségügyi ellátástól a szórakoztató iparig mind  érintett. A váz- és izomrendszeri megbetegedések, a zaj okozta halláskárosodás és a munkával összefüggő stressz csak néhány a következmények közül.

 

Az Ügynökség elve, hogy inkább megelőzni, mint orvosolni kell a bajokat, e cél meg-valósítása érdekében az elmúlt 10 év során négy fontos lépést tettek:

  • létrehoztak egy globális munkavédelmi hálózatot ismeretekkel és tapasztalatokkal, ahonnan az Ügynökség meríthet a fontosabb témák kezelése során,
  • létrehoztak egy átfogó web-portált az ismeretek megosztására és terjesztésére,
  • proaktív módon lépnek kapcsolatba kis.- és középvállalkozásokkal, hogy tudatosítsák a munkavédelem fontosságát és gyakorlati tanácsokat adjanak a munkahelyi egészség és biztonság javítása végett szerte Európában,
  • figyelik és kutatják az újonnan felmerülő kockázatokat egy kockázat figyelő központ révén.

 

Az európai munkavédelmi kihívások túlságosan komplexek ahhoz, hogy egyetlen szervezet, vagy egyetlen ország kezelni tudja azokat. Ezért hozta létre az Ügynökség információs hálózatát, nem is csak Európában, de azon túl is. Ma az Európai Munkavédelmi Ügynökség az egyik legkiterjedtebb hálózat a világon, szoros kapcsolattal a 25 EU tagállammal, a jelölt országokkal, az EFTA országokkal, amellett az USA-val, Kanadával, Japánnal, Koreával, Ausztráliával. Ugyancsak szoros kapcsolatban állnak az EU Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, más EU ügynökségekkel, az EU munkavállalói és munkáltatói szervezeteivel stb.

 

Az EU-n belül a fókuszpontok tripartit hálózata biztosítja az együttműködést, az információk gyűjtését és terjesztését. A különféle kampányesemények munkahelyek millióit érik el, legfontosabbak az Európai Munkavédelmi Hét, a helyes gyakorlat pályázatok, valamint az egyes országok saját webterületei.

 

A fejlődés főbb lépései:

1994/1995 – Elfogadják az Ügynökséget létre hozó rendeletet

1996 – Az Ügynökség megkezdi működését, akkor még 15 tagállam részvételével

1997 – Az Ügynökség jelenlegi székhelyére költözik (Bilbao). Létre jön a fókuszpont hálózat (EU 15).

1999 – Webterületek hálózata beindul

2000 – Az első Európai Munkavédelmi Hét (központi téma a váz- és izomrendszeri problémák)

2001 – Indul a KKV támogatási program, melynek kedvezményezettje a térség több, mint 1,5 millió kis- és középvállalkozása (projektek és helyes gyakorlati példák)

2004 – Az EU bővítése, immár 25 tagállam szolgáltatja és használja a munkavédelmi információkat

2005 – Indul a kockázatfigyelő központ, új és felmerülő kockázatok vizsgálatára és megelőzési módszerek kidolgozására

2006 – Az Ügynökség 10 éves fennállásának évfordulóját ünnepli. Az általános tájékoztatási kampány kibővül a 10 új tagállam, valamint Bulgária és Románia részére nyújtott „Kezdeményezés az egészséges munkahelyért” programmal

 

Az évforduló tiszteletére rendezett összejövetelen a felszólalók méltatták az Ügynökség múltbeli tevékenységeit és sikereit, és felvázolták a közeljövő, illetve az elkövetkezendő 10 év legfontosabb trendjeit és feladatait. Az előadások után baszk énekegyüttes adott elő különböző népek dalaiból egy csokorra valót, majd az estét díszvacsora zárta.

 

 

Budapest, 2006. március 23.

 

 

 

                                                                                             

 

Gádor János