BESZÁMOLÓ

a 2005.június 22-én Bilbao-ban tartott megbeszélésről

 

 

 

A megbeszélés a Bővítési Akcióterv (BAT) irányító bizottságának első ülése volt. A BAT általános célja a megelőzési kultúra kialakítása, ill. továbbfejlesztése az új tagállamokban, valamint támogatás a 2002-2006. évi Közösségi Munkavédelmi Stratégia megvalósításához, különleges célja pedig tájékoztatás az általános munkavédelmi ismeretekről, és az ismeretek átadása elsősorban a kis- és középvállalkozások (KKV) számára.

 

Az irányító bizottsági ülésen az Ügynökség képviselői mellett hat ország fókuszpontja, valamint a szociális partnerek két EU-szintű képviselője és  a bővítéssel foglalkozó Téma Központ egy tagja vett részt. Az egy napos programban szerepelt az igazgató megnyitója és a résztvevők ismertetése, háttérinformációk a BAT-ról és az irányító bizottság szerepe, ismertetés a tudatosság-fokozó tájékoztató kampányról, illetve az ismeretátadás módszereiről.

 

A bizottság két munkacsoportban vitatta meg a következő kérdéseket:

-         Kik lehetnek a BAT leghatékonyabb nemzeti partnerei, beleértve a KKV-kel kapcsolatban álló szervezeteket, és miképpen lehet legjobban bevonni a nemzeti fókuszpontok tripartit hálózatait,

-         Az információk terjesztésének lehetséges hagyományos és nem-hagyományos módjai és eszközei, részben a munkavédelemi szervezetek és a szociális partnerek körében, de számításba véve emellett az általános és szakmai médiumokat, oktatási intézményeket, biztosítótársaságokat, bankokat stb.,

-         Nemzeti „mini-terv” kidolgozása a) a BAT közösség kiépítésére, és b) a kampány végrehajtására,

-         Az Ügynökségtől és az Ügynökség által alkalmazott vállalkozótól várt segítség és tevékenységek.

 

A BAT kampány keretében egyrészt tájékoztató anyagok készülnek, másrészt szemináriumokat szerveznek a 10 új tagállamban. Az Ügynökség az általános irányvonalakat dolgozza ki, a konkrét témákat az egyes országok saját szükségleteiknek és igényeiknek megfelelően alakítják. A programot  2-3 évre tervezik, az első évben 1 millió euró áll rendelkezésre (a 10 országra összesen). A tervezett tevékenységek között szerepel egy külön webterület kialakítása, kiadványok és reklámanyagok (szórólap általános munkavédelmi tájékoztatással, a kampányt népszerűsítő plakát, öntapadó címkék, brosúra és NAPO videofilmek) készítése, valamint egy szemináriumsorozat a 10 új tagállamban.

 

A szemináriumokon esetenként mintegy 100 fő részvételét tervezik, akik vállalati vezetők, munkavédelmi vezetők és/vagy a kiválasztott 5000 KKV képviselői lennének (a kiválasztás alapja a foglalkoztatott létszám, illetve a termelési érték, az első évben lehetőleg a legnagyobb KKV-k részvételére számítanak). A rendezvény időtartama fél nap, utána ebéd. Tartalma: video bemutatóval kísért bevezetés a miniszter + a nemzeti munkavédelmi hatóság vezetője részéről; előadások a legfontosabb munkavédelmi kérdésekről, esettanulmányok ismertetése; a legújabb nemzeti jogszabályok; információs csomag (szórólapok, plakát, öntapadó címkék, DVD) kiosztása.

 

A szemináriumok száma országonként változik, Lengyelországban és Magyarországon 5-5, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban 3-3, Cipruson és Máltán 1-1 szemináriumra kerül sor. A szervezésre az Ügynökség egy (esetleg több) vállalkozó céggel köt szerződést, versenytárgyalás útján, a teljes szervezés, beleértve a meghívók kiküldését, a helyszín biztosítását, regisztrációt stb. a vállalkozó feladata. A szervezésben természetesen segítséget nyújtanak a nemzeti fókuszpontok. Előre végig kell gondolni az egyes országok által kívánt főbb témákat és a szervezés formáját (pl. regionális vagy országos).

 

A kampány nyitó rendezvénye Varsóban lesz 2005. október 13-14-én, erre a fókuszpontokat hivatalból meghívják, emellett országonként 5-6 olyan cég vagy szervezet adatait kérik, amelyek KKV-kal kapcsolatban állnak, és amelyeket szintén meghívnának a nyitó rendezvényre.

 

 

Budapest, 2005. június 27.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Gádor János