BESZÁMOLÓ

a 2005. május 24-25-én Bilbao-ban tartott megbeszélésekről

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség évente két alkalommal hívja össze a nemzeti fókuszpontok képviselőit az elmúlt időszak értékelésére és a következő feladatok megbeszélésére. Az idei első ilyen értekezletre 2005. május 24-25-én került sor, azzal a bővítéssel, hogy 24-én délelőtt külön megbeszélésen tájékoztatták a 10 új tagállam és a két jelölt ország fókuszpontjait a Bővítési Akcióterv várható tevékenységeiről és ütemezéséről.

 

A Bővítési Akcióterv célcsoportja a munkáltatók, munkavállalók és azok képviselői, elsősorban a kis- és középvállalkozásokban (KKV), továbbá a szociális partnerek és a politikacsinálók. A program célja a megelőzési kultúra kialakítása, ill. továbbfejlesztése az új tagállamokban, valamint a 2002-2006. éves időszakra kidolgozott közösségi stratégia megvalósításának támogatása. A 10 új tagállamban egy sor szemináriumot fognak szervezni, Magyarországon ötöt. Egy rendezvényre mintegy 100 nagyobb KKV vezetőjét, emellett a munkavédelmi hatóság(ok) képviselőit hívják meg, a költségeket az Ügynökség fedezi. A programot egy irányító testület koordinálja, ennek első ülése június 22-én lesz, a program hivatalos megnyitójára 2005. október 13-14-én kerül sor, Varsóban.

 

A teljeskörű fókuszpont ülésen elsőként az Ügynökség igazgatója ismertette a 2005. február – április közötti időszakban történt fejleményeket. Elkészült egy összesítés  a korábban a 25 tagállamban a szociális partnerek szerepéről készített felmérésről. Fokozták az Ügynökség és a fókuszpont-hálózat együttműködését az Extranet továbbfejlesztésével. Az Európai Hét központi nyitórendezvényét április 19-én tartották Brüsszelben. Tovább bővítették az Ügynökség honlapját és újabb eszközöket vezettek be. Ugyancsak fokozták a lehető legszélesebb körű nyilvánosságot biztosító médiakampányt és kommunikációt.

 

A jelenlegi ülés központi témája a tripartizmus volt, azaz miképpen lehetne fokozottabban bevonni a szociális partnereket az Ügynökség és hálózatainak munkájába. Jelenti ez egyrészt a szociális partnerek részvételét az Irányító Testület és a Hivatal munkájában, a fókuszpont-hálózatok tevékenységeiben, valamint a tanácsadó csoportok kialakítását. A felmérés alapján megállapítható, hogy a tripartizmus a legtöbb országban létezik, de különféle formákban. Az Ügynökség kidolgozott egy munkaanyagot a fókuszpont-hálózatok alapvető követelményeiről, különös tekintettel a szociális partnerek bevonására, ezt a dokumentumot időközben átdolgozták, és az ülés egyik fő feladata az átdolgozott változat megbeszélése volt. Ez csoportmunka keretében történt, három csoportban. A követelmények között szerepel a nemzeti hálózati tagok tájékoztatása az Ügynökség tevékenységeiről, a szociális partnerek véleményének figyelembe vétele, nemzeti szakértők kijelölése és bevonása a munkába, legalább évi két fókuszpont hálózati megbeszélés összehívása stb. Ami érdekes, az irányító testületben eddig a kormányzati képviselőnek két, a szociális partnereknek egy-egy szavazatuk volt, a jövőben mindhárom fél egy-egy szavazattal fog rendelkezni.

 

Érdemes itt megemlíteni a dokumentum 10. pontját, mely szerint a tagállam köteles megfelelő (pénzügyi és humán) erőforrást biztosítani a fókuszpont számára, hogy az az Ügynökség hatékony partnereként tudjon működni.

 

Külön téma volt az ún. tanácsadó bizottságok létrehozása. Eze szerepe és kapcsolata egyrészt az Ügynökséggel, másrészt a fókuszpontokkal nem tisztázódott igazán. Annyi kiderült, hogy nem azonosak a szakértői csoportokkal, sőt a kettőt kifejezetten el kell különíteni egymástól.

 

Tájékoztatást kaptunk az Ügynökség honlapjának készülő 3. generációs változatáról. Ennek célja fejlettebb internet szolgáltatást biztosítani, könnyebb kezelhetőséget, valamint többnyelvű megjelenési lehetőséget nyújtani a végfelhasználók számára. Az Ügynökség portálja szolgál egységes belépési pontként, a fókuszpontok honlapjait a jövőben az Ügynökség szerveréről, közvetlenül kezelik. Az új fejlesztési eredményeket várhatóan a június 6-7-én sorra kerülő internetes munkacsoport ülésen fogják részletesen ismertetni.

 

Az Ügynökség korábban megindított egy akciót az újonnan felmerülő kockázatok megfigyelésére. Jelen ülésen mutatták be az ehhez kapcsolódó kísérleti honlapot, amelyet tematikus formában a zaj, ágazati alapon működve a mezőgazdaság terén dolgoztak ki. A tényleges honlap várhatóan 2005. végén, 2006. elején jön ki, tartalmát és kialakítását a fókuszpontok és szakértői csoportok értékelik majd. A tervezési szakaszban a szövegek angolul szerepelnek, de a bemutatkozó rész és az összegezés valamennyi EU nyelven megjelenik. Az adatokat több szinten lehet majd lehívni, a felhasználó érdeklődési területétől függően.

 

Az ülésen részletes beszámolót kaptunk a 2005. évi Európai Munkavédelmi Hét nyitórendezvényeiről. A Hét általános célja a munkahelyi kockázatok fokozott tudatosítása, valamint a helyes gyakorlati megoldások ösztönzése. Az eseményekben összesen 31 ország vesz részt, 20 nyelven. A 2005. év központi témája a zaj, amely nemcsak a hagyományosan zajos ágazatokban és munkakörökben jelent kockázatot, és amelytől milliók szenvednek tartós halláskárosodást és egyéb egészségromlást. A 2003-ban kiadott irányelvet, amely megállapítja a munkahelyi zaj határértékeket, 2006. februárig kell átvenni és bevezetni a tagállamokban. Európai szinten a legveszélyeztetettebb ágazatok a szállítás (elsősorban a közúti és légi), az építőipar, mezőgazdaság, halászat, erdőgazdálkodás, az élelmiszer- és italgyártás, fémmegmunkálás, oktatás, telefonos tájékoztató központok, szórakoztatóipar (beleértve a szolgáltatásokat) és az egészségügyi ellátás. Ezeket az ágazatokat célozták a nyitórendezvények, és a tájékoztatási kampány főként ezekre irányul az egész év során.

 

Az Európai Héttel kapcsolatban az Ügynökség külön honlapot nyitott, amelyen egy karta kínál jelentkezési lehetőséget a munkahelyi egészség és biztonság iránt elkötelezett cégek, szervezetek és intézmények számára.  A kampányhoz kapcsolódó nyomtatványokat 3 millió példányban, 20 nyelven jelentették meg (ténylapok, helyes gyakorlat pályázati értesítő, öntapadó címkék, könyvjelzők stb.). A brüsszeli központi nyitó rendezvényen részt vett az EU elnökség, a Bizottság, a Foglalkoztatási Főigazgatóság, a belga Munkaügyi Minisztérium képviselője és mintegy 60 újságíró. A megnyitóval egyidejűleg egy kiállítás hívta fel a figyelmet általában a munkavédelem, és különösen a zaj elleni védekezés fontosságára. Április 20-án tartották a megnyitót a 25 tagállamban: sajtótájékoztatók, konferenciák, műhelyek, interjúk, esetenként koncert, közvéleménykutatás vagy reggeli TV-műsor formájában. Az események minden országban megjelentek a médiában is (nyomtatott sajtó, on-line megjelenés, TV, rádió). A tényleges Hét október 24-28. között lesz, a záró rendezvényre december 12-én kerül sor Bilbao-ban.

 

Budapest, 2005. június 1.

 

                                                                                              Gádor János