ORSZÁGOS FÓRUM

 

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XI. ORSZÁGOS FÓRUMÁNAK

 

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSA

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

2005. június 1-én és 2-án Siófokon tizenegyedik alkalommal tanácskozott a munkavédelmi képviselők országos fóruma . A fórumon 65 gazdálkodó szervezettől 170 munkavédelmi képviselő, munkavédelmi bizottsági elnök vett részt.

 

1.) Az Országos Fórum megemlékezése Főcze Lajosról.

 

A fórum hivatalos megnyitása előtt a jelenlévők megemlékeztek Főcze Lajosról, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának közelmúltban elhunyt elnökéről.

 

Borhidi Gábor az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvivője megemlékezésében méltatta Főcze Lajos munkásságát, a munkavédelem irányításában a munkavállalói oldal ügyvivői szerepében kifejtett tevékenységét.

 

Főcze Lajos elévülhetetlen érdemeket szerzett a munkavédelemről szóló törvény megalkotásakor a munkavédelmi képviselet megalapozását szolgáló törvényfejezet kidolgozásával. Évtizedeken keresztül meghatározó egyénisége volt a magyarországi munkavédelemnek. Hozzáértését, szakértelmét Magyarországon és az ország határain túl is elismerték.

Egyik alapítója volt a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítványnak, kuratóriumának elnöki tisztét haláláig betöltötte.

 

Az Országos Fórum néma felállással tisztelgett Főcze Lajos emlékének.

 

Péterfy Lajos a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának titkára bejelentette, hogy az  Alapítvány - kuratóriumának döntése alapján - felveszi Főcze Lajos nevét.

A kuratórium a jövőben Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány néven folytatja tevékenységét. Az ezzel összefüggő jogi lépéseket az alapítvány kuratóriuma megteszi.

 

Az Országos Fórum egyetértéssel fogadta a bejelentést. Az ülés levezető elnöke felkérte a munkavédelmi képviselőket, a munkavédelmi bizottságok elnökeit, hogy munkájukkal segítsék az Alapítványt, hogy méltó legyen Főcze Lajos nevének viselésére.

 

2.) Eredményesen működik a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány

 

Az 1996-ban létrehozott civil alapítvány célja a munkavédelmi érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység segítése. Az Alapítvány tagja a hazai munkavédelmi fókuszpont hálózatnak, amely közvetlenül kapcsolódik a bilbaói székhelyű Európai Munkavédelmi Ügynökséghez.

 

Szerepel az Országgyűlés elnöke által közzétett civil szervezetek listáján 455. sorszámmal. Elismert tagja a Nemzeti Civil Alapprogramnak.

 

Az Alapítvány tevékenysége kiterjed előadások, fórumok, konferenciák szervezésére, tanácsadásra. Évente megszervezi a munkavédelmi képviselők országos fórumát. A két országos fórum között az Alapítvány konzultatív fórumot működtet. Ezeken a fórumokon minden munkavédelmi képviselő (bizottsági elnök) részt vehet, ha részvételi szándékát az Alapítványnak jelzi (alapítvány@mvkepviselo.hu; tel.:  06 1 321 1969),  továbbá közli az Alapítvánnyal nevét és elérhetőségét (cím, munkahely, telefonszám, e-mail). A konzultatív fórum munkáját Barabás Viktor koordinálja (vbarabas@mol.hu), gondoskodik a véleményezésre kerülő előterjesztések elektronikus úton történő megküldéséről azon jelentkezőknek, akik erre igényt tartanak. Összegzi a véleményeket és eljuttatja az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalához.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának meghívott szakértőjeként részt vesz annak munkájában, felhasználva a munkavédelmi képviselők észrevételeit, javaslatait. Az Alapítvány köszönetet mond Barabás Viktornak eddigi munkájáért és kéri, hogy a továbbiakban is irányítsa a konzultatív fórumot.

 

Az Alapítvány működteti a nagy látogatottságnak örvendő honlapját (www.mvkepviselo.hu). A felhasználók véleménye szerint a honlap az ország egyik legkomplexebb, friss munkavédelmi honlapja. A Munkavédelmi Alap támogatásával az Alapítvány 2005. II. félévében beindítja honlapjához csatlakozó elektronikus hírlevelét, amellyel tovább kívánja javítani a munkavédelmi képviselők, továbbá valamennyi munkavédelem iránt érdeklődő tájékoztatását.

 

Az Alapítvány működését pályázatokon nyert pénzek az  szja 1 %-ának felajánlása, gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások biztosítják. Az Alapítvány felajánlja a munkavédelmi vállalkozások, forgalmazók számára web-oldalának üzleti világ rovatát, ezzel is elősegítve a munkavédelem ügyét, bővítve működésének anyagi alapjait. Az érdeklődők az alapítvány www.mvkepviselo.hu honlap „üzleti világ” rovatában kaphatnak bővebb felvilágosítást.

 

3.) A XI. Országos Fórum programja

 

A Fórumot Papp István az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség közelmúltban kinevezett elnöke nyitotta meg.

 

Felhívta a figyelmet a balesetek alakulására, különös tekintettel a halálos, súlyos, csonkulásos balesetek számának emelkedésére. A Felügyelőség támogatásáról biztosította a munkavédelmi képviselőket. Szükségesnek tartotta, hogy a munkavédelemmel foglalkozók munkáját magas színvonal és felkészültség jellemezze. Fontos, hogy tudjuk meghatározni aktuális feladatainkat.

 

A Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fórumán elhangzott előadások:

 

Dr. Varga László, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség főosztályvezetője:

Beszéljük meg a jogokat és a kötelezettségeket. A munkavédelmi képviselő jogai, jogvédelme, intézkedési jogosultsága.

 

Borhidi Gábor, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvivője:

Új helyzet a munkavédelmi érdekegyeztetés és érdekvédelem területén. A munkavédelmi képviselet jelene és jövője.

 

Dr. Nagy Imre, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ igazgatóhelyettese:

A foglalkozás-egészségügyi szakemberekkel történő együttműködés lehetősége. Kémiai biztonság a munkahelyeken.

 

Eöry Tiborné, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség főosztályvezető helyettese:

Az egyéni védelem jelentősége a munkavédelemben. A munkavédelmi képviselő feladata és álláspontja az egyéni védőeszköz ellátás tekintetében. EU jelzések a védőeszközökön.

 

Galló Sándor, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség főtanácsosa:

A munkavédelmi képviselő feladata a munkabalesetek kivizsgálásának új rendszerében a munkahelyi egészségkárosodás megelőzése érdekében.

 

Palotás Gábor, az OMMF Fővárosi Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség osztályvezetője:

A munkavédelmi felügyelő és a munkavédelmi képviselő munkakapcsolatának lehetősége  a felügyelet szemszögéből.

 

Gádor János, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség főosztályvezetője:

A Munkavédelmi Információs Rendszer működése, a Fókuszpont jelentősége a munkavédelemben. Az Európai Unió követelményeinek megvalósítása a munkavédelemben.

 

Péterfy Lajos, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának szakértője:

A paritásos testületek demokratikus működtetésének feltételei. Gyakorlati tapasztalatok a testületek létrehozása, működtetése, ügyrendje és a munkaterv készítése során.

 

A Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fórumán szervezett vitafórum témái:

 

-         A munkavédelmi képviselet helyzete, jelene és jövője.

-         Paritásos testületek működtetése.

-         Az együttműködés módszerei a gazdasági vezetéssel, az –SzB-vel, az ÜT-vel és a hatóságokkal.

-         A munkavédelmi képviselő részvételének fontossága a munkabalesetek kivizsgálásában.

-         A munkavédelmi képviselők jogállása, jogvédelme.

 

A vitafórum felkért előadói voltak:

-         Kelemen Gyula, a Finomhengermű Munkás Kft. műszaki igazgatója

-         Munkácsi Béla, a BKV Rt. munkavédelmi bizottságának elnöke

-         Búcsú Ferencné, a TVK Rt. Munkavédelmi bizottságának elnöke

-         István Miklós, a Finomhengermű Munkás Kft. munkavédelmi bizottságának elnöke

-         Molnár Sándor, a TEVA Rt. munkavédelmi képviselője.

 

 

 

 

 

A Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fóruma munkájának tapasztalatai:

 

A Fórum résztvevőinek jelentős hányada a munkavédelemről szóló törvény módosításának 2004. május 1-i hatálybalépését követően megválasztott képviselő volt.

A képviselő választással kapcsolatos új követelmények a képviselői hálózat nagymérvű fejlődését eredményezték. A résztvevők felhívták a figyelmet arra, hogy számos helyen – a törvényi előírást figyelmen kívül hagyva – nem tartottak választásokat.

 

Számos helyen bizonytalanság tapasztalható a paritásos munkavédelmi testület működésével kapcsolatban. Az előadások, továbbá a konzultáción és a fórumon elhangzott korreferátumok és hozzászólások alapján a résztvevők egyetértettek abban, hogy a paritásos munkavédelmi testületek megalakítása, működésük tartalmának és rendjének kidolgozása a munkavállalók és szervezeteik, valamint a munkaadók közös érdeke. A munkavállalók és munkáltatók tanácskozásának intézménye az együttműködés új formáját hozza létre. Ennek alapján – a munkaadók felelősségét és a munkavédelmi képviselők (bizottságok)  jogait nem érintve – reálisan értékelhető a gazdálkodó szervezetek munkavédelmi helyzete, meghatározhatók az aktuális feladatok.

 

Az Országos Fórumon résztvevők meggyőződése, hogy a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének javítása érdekében az állami szervezetek, a munkaadók és a munkavállalók jobb együttműködése szükséges. Ennek megvalósítása érdekében állásfoglalásával fordul a munka világa szereplőihez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

       

 

A Munkavédelmi Képviselők

XI. Országos Fórumának állásfoglalása.

 

 

1.)     A munkavédelemről szóló törvény 2004. évi változásának hatása a munkavédelmi képviseletre.

 

A munkavédelemről szóló törvény elmúlt évi módosítása a munkavédelmi képviselet rohamos továbbfejlődését eredményezte. Továbbra is alanyi jogon választhatnak a munkavállalók munkavédelmi képviselőket, munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre, ide értve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.

 

A törvény a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó és legalább ötven főt foglalkoztató munkáltatónál kötelezővé tette a munkavédelmi képviselő választás megtartását. A választás megtartásának lebonyolításáért, a feltételek biztosításáért a munkáltatót tette felelőssé. Ennek a törvényi előírásnak eredményeként számos olyan munkáltatónál tartottak képviselőválasztást, ahol a korábbiakban nem éltek a lehetőséggel.

 

Új feladat a paritásos munkavédelmi testületek létrehozása, ügyrendjük, működési rendjük, működésük tartalmának kidolgozása.

 

2.)     A munkavédelem helyzete.

 

A munkavédelmi képviselet továbbfejlődésével egyidőben figyelemre méltó folyamatok tapasztalhatók a magyarországi munkavédelemben. Csökkent a bejelentett és nyilvántartásba vett három napon túl gyógyuló munkabalesetek száma. Ezen belül példátlan módon emelkedett a halálos, súlyos és csonkulásos balesetek száma.

Ez a körülmény is arra kötelez, hogy tovább fokozzuk a munkavállalók és képviselőik közreműködését a munkavédelem fejlesztésében, a munkabalesetek megelőzésében. A munkavédelem helyzetének javítása csak a munkavállalók és szervezeteik, a munkáltatók és a munkavédelmi hatóságok fokozott együttműködésével valósíthatók meg.

 

3.)     Működjünk együtt a zajártalom megelőzéséért.

 

A 2004. év Európában a „Biztonságosabban építkezni – ideje, hogy többet tegyünk” gondolat jegyében szerveződött.

 

Az Európai Unió Munkavédelmi Ügynöksége, a Magyarországi Fókuszpont, a munkavédelmi hatóságok, valamint a Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fóruma felhívása, a megtartott rendezvények, a fokozott hatósági ellenőrzések ellenére továbbra is tragikus az építőipar munkavédelmi helyzete. Ez a körülmény további odafigyelést igényel az építőiparra, továbbá azokra az ágazatokra, ahol évről-évre magas a halálos, súlyos és csonkulásos balesetek száma.

 

A 2005. év Európában a zaj elleni küzdelem éve. A zaj okozta halláskárosodás a leggyakoribb foglalkozási ártalom. Az Országos Fórum  felhívja a munkavédelmi képviselőket és bizottságokat, a munkáltatókat, hogy tegyenek intézkedéseket a zajártalom megelőzésére, műszaki, - szervezési intézkedésekkel, az egyéni védőeszközökkel történő ellátás javításával, használatuk fokozott megkövetelésével.

 

4.)     A Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fóruma elismerését és     köszönetét fejezi ki a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány irányításáért, az internetes honlap létrehozásáért, és működtetéséért, szakmai tevékenységéért Főcze Lajosnak, az alapítvány kuratóriuma elhunyt elnökének. Egyetért azzal, hogy a jövőben Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány néven folytassa tevékenységét az Alapítvány.

 

A Fórum felkéri az Alapítvány tisztségviselőit, gondoskodjanak az Alapítvány tevékenysége színvonalának megtartásáról, fokozzák a tájékoztatást az elektronikus hírlevél működtetésével.

 

A Fórum köszönetet mond Barabás Viktornak tevékenységéért, felkéri, hogy továbbra is irányítsa az Alapítvány konzultatív fórumát.

 

5.)     A Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fóruma a következő felhívással fordul a munka világa szereplőihez:

 

A munkavédelem terén felmerülő problémák csak a kormány, a munkaadók és a munkavállalók együttműködésével oldhatók meg. A feladatok végrehajtásához a munkavédelmi képviselők felajánlják közreműködésüket.

 

5.1.        Az Országos Fórum felhívással fordul a munkaadókhoz és szervezeteikhez.

Szükségesnek tartja, hogy a munkaadók – a törvényben foglalt kötelezettségeiknek megfelelően – ahol még nem történt meg, gondoskodjanak a munkavédelmi képviselők megválasztásának lebonyolításáról, biztosítsák a választás feltételeit. Kezdeményezzék a paritásos munkavédelmi testületek létrehozását, biztosítsák azok törvényes működését.

 

A Fórum szükségesnek tartja, hogy munkavédelmi képviselő választást tartsanak azokban az ágazatokban, illetve gazdálkodó szervezeteknél, ahol különben a hatályos törvények szerint nem kötelező a képviselő választás.

Ebbe a körbe tartozónak tartja a Fórum az egészségügy és az oktatás ágazatokat, valamint azokat az I.-II. veszélyességi kategóriába tartozó gazdálkodó szervezeteket, ahol a foglalkoztatottak létszáma  az ötven főt nem haladja meg. Ahol nem választanak meg munkavédelmi képviselőket, ott a munkáltatók a törvényben előírtak szerint tanácskozzanak a munkavállalókkal.

 

A Fórum felhívja a munkáltatókat, hogy fordítsanak különös figyelmet a munkavédelmi szaktevékenység, a munkahelyi munkavédelmi oktatás, valamint az alsó- és középszintű irányítás színvonalának javítására.

Fordítsanak különös figyelmet az egyéni védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére.

 

5.2.        A XI. Országos Fórum köszönetet mond a munkavédelem hatósági felügyeletét ellátó szervezeteknek a munkavédelmi képviselők munkájának segítéséért, képzésükben történt közreműködésükért, rendezvényeiken való részvételükért.

Kéri a Fórum, hogy a törvényben biztosított lehetőségekkel szorgalmazzák a képviselet továbbfejlesztését. Igényeljék a képviselők részvételét a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. Tegyék lehetővé, hogy a képviselők közölhessék észrevételeiket a hatósági ellenőrzést végző személyekkel.

 

5.3.        A XI. Országos Fórum köszönetét fejezi ki a szakszervezeteknek és az üzemi tanácsoknak a munkavédelmi képviselők megválasztásában és munkánk segítésében eddig kifejtett tevékenységükért.

Egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavédelemről szóló törvény képviselő választásáról szóló előírása nem valósult meg teljes mértékben.

Felkéri a Fórum a szakszervezeteket és az üzemi tanácsokat, hogy ahol még nem történt meg a képviselő választás, hívják fel a munkáltató figyelmét törvényes kötelezettségének teljesítésére. Segítsék a megválasztott képviselőket működésükben, igényeljék törvényben előírt képzésüket és továbbképzésüket. Szorgalmazzák a paritásos munkavédelmi testületek létrehozását és azok törvényben előírt működését.

 

5.4. A XI. Országos Fórum köszönetet mond valamennyi munkavédelmi képviselőnek, munkahelyi munkavédelmi bizottságnak, a paritásos munkavédelmi testületeknek eddigi munkájukért. Kéri, hogy a továbbiakban is jogaik rendeltetésszerű gyakorlásával működjenek közre a munkavédelem terén meglévő feladatok végrehajtásában.

 

A jelen dokumentumot a Munkavédelmi Képviselők XI. Országos Fóruma egyhangúlag elfogadta.

 

 

Siófok, 2005. június 2.