AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKÉRT ALAPÍTVÁNY

1068 Budapest, Benczúr utca 45.

Telefon: 4612-458

Kuratórium elnöke: †FŐCZE LAJOS

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

 

A közelmúltban lezajlott munkavédelmi képviselő választást követően Siófokon került sor a MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK VIII. ORSZÁGOS FÓRUMÁRA. A több mint kétszáz résztvevő magas színvonalú előadások keretében foglalkozott a munkabiztonság és a munkaegészségügy időszerű tennivalóival, tapasztalatcserét folytatott a munkavédelmi képviselői munkáról, üdvözölte, hogy a közeljövőben megkezdi szolgáltatásait a www.mvkepviselo.hu honlap, s a lezajlott eszmecsere alapján a következő állásfoglalást alakította ki:

 1. A résztvevők változatlanul kiemelt jelentőségű témának tekintik a munkavédelem országos programjának 2003. és 2007 évek között megvalósítandó feladatait. Fontosnak tartják, hogy a program megvalósításának induló évében, 2003-ban már konkrét feladatok kerüljenek meghatározásra, biztosítva az elhatározottak megvalósításának szakmai, jogi, szervezeti, technikai és anyagi feltételeit.
 2. A jelenlévő munkavédelmi képviselők hangsúlyozták, hogy a munkavállalók elemi érdeke, hogy 2004-től működjön a munkahelyekre kiterjedő önálló balesetbiztosítási rendszer. A kockázat-arányos biztosítási elven működő, de a szolidaritást sem nélkülöző rendszer segítse elő, hogy folyamatosan javuljanak az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételei, s az arra rászorultak pedig magas szintű komplex orvosi és foglalkozási rehabilitációban részesüljenek.
 3. A munkavédelmi képviselők ismételten kezdeményezik a munkavédelmi párbeszéd egész rendszerének áttekintését, a szociális párbeszéd, az érdekegyeztetés egészével való kapcsolatok újragondolását. Ennek keretében szükségesnek tartják, hogy
  • a munkahelyeken, ahol ötven főnél többen dolgoznak, ott kötelező legyen a munkavédelmi képviselők önálló választási szabályokon alapuló választása; a munkahelyi munkavédelmi bizottságok pedig a munkáltatók képviselőinek, valamint a munkavédelmi képviselők azonos számú résztvevőiből álló paritásos bizottságként működjenek; fejlődjenek a munkavédelmi képviselők működési feltételei, nevesítésre kerüljenek kedvezményeik, erősödjön jogi védelmük;
  • az ágazatokban is legyenek tripartit rendszerű munkavédelmi bizottságok, elsősorban a munkavédelem országos programjából, az európai uniós, stb. követelményekből adódó feladatok megvalósításának elősegítésére;
  • az országos szintű Munkavédelmi Bizottság jobban támaszkodjon a munkavédelmi képviselők tapasztalataira, fokozza a képviselettel kapcsolatos ajánlások, útmutatók kiadását, biztosítva a három oldal működésének anyagi, szervezeti, technikai feltételeit.

  A résztvevők úgy látják, hogy a jelzett elképzelések, valamint más felmerülő javaslatok szükségessé teszik a munkavédelemről szóló törvény 2003-ban történő módosítását.

 4. A munkavédelmi képviselők annak tudatában, hogy munkahelyi feladatokat látnak el szükségesnek tartják, hogy a "Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány", mint civil szakmai szerveződés segítse napi tevékenységüket. Támogatják az Alapítvány azon törekvéseit, amely a munkavédelem egészével, vagy egyes szakmai területeivel foglalkozó más civil szakmai szervezetekkel való összehangolt munkát, együttműködést szolgálja.

vissza